• Direcció General dels Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
  • Tècnic/a especialista informàtica, sub-grup C1, amb motiu de la campanya de prevenció d’incendis forestals per a l’any 2021, i per un període de 6 mesos.
  • Es requereix:
    • Coneixements i gestió de bases de dades
    • Coneixements del funcionament dels Sistemes d’Informació Geogràfica
    • Coneixements en programació Python, PyQGIS

Tota la informació aquí