Sortides professionals

El Màster en Aplicacions i Gestió de la Geoinformació integra totes les disciplines, enfocaments i tècniques utilitzades per a adquirir, programar i gestionar les dades geoespacials. Aquestes dades són la clau de les operacions científiques, administratives, legals i tècniques implicades en el procés de producció, gestió i desenvolupament de la informació espacial i de la seva aplicació en la multitud d’usos que té, des dels corporatius fins als personals.

El Máster en Geoinformació es centra en la gestió dels productes i serveis de la geoinformació i en el desenvolupament de geoaplicacions en tot tipus de plataformes, en especial la web i els dispositius mòbils

El Màster proporciona les competències i expertesa per a treballar en un ampli ventall d’àrees i sectors, entre els quals:

 • Agències governamentals i adminsitració pública en general.
 • Institucions i centres acadèmics i de recerca
 • Empreses proveïdores de serveis de SIG i de serveis de geoinformació
 • Empreses usuàries de serveis de SIG i de serveis de geoinformació
 • Empreses de sistemes de navegació
 • Empreses de geomàrqueting, assegurances i serveis financers
 • Enginyeries i gabinets d’urbanisme
 • Consultores i empreses proveïdores de serveis

El Màster en Aplicacions i Gestió de la Geoinformació respon a la demanda actual del mercat professional, amb un programa de formació orientat a proporcionar la competència professional necessària per a accedir a llocs de treball amb els perfils següents:

 • Comuns a les dues especialitats
  ? Tècnic de SIG.
  ? Cartògraf.
  ? Analista de sistemes SIG.
  ? Consultor SIG.
 • Especialitat en Desenvolupament de Geoaplicacions
  ? Analista d’aplicacions geoespacials.
  ? Desenvolupador d’aplicacions geoespacials.
  ? Desenvolupador d’aplicacions mòbils intel·ligents.
 • Especialitat en Gestió de la Geoinformació per a Smart Cities.
  ? Responsable del SIG corporatiu d’administracions públiques o empreses.
  ? Gerent o Emprenedor responsable de productes o serveis d’informació geoespacial.
  ? Responsable de projectes científics, públics o comercials d’aplicacions i serveis d’informació geoespacial.

Si creus que ciència + tecnologia + requeriments d’usuari és l’aproximació correcta per a crear innovacions…
Si gaudeixes compartint diferents bagatges i disciplines científiques i tècniques per a resoldre nous reptes…
Si busques una perspectiva crítica per transformar la recerca en solucions operatives…
Aleshores, el Màster en Aplicacions i Gestió de la Geoinformació pot ser la millor opció per a tu!