Preguntes freqüents


La Geoinformació a les teves mans. El futur professional que esperes, que t’espera
L’assistència és obligatòria?
 • L’assistència és obligatòria i qualsevol absència haurà d’estar justificada al professor de l’assignatura.
Quan puc utilitzar les aules d’informàtica de la Facultat de Filosofia i Lletres?
 • Les aules d’informàtica estan obertes de dilluns a divendres, de 8:30 a 20:30 hores. Qualsevol aula és a disposició dels alumnes al llarg d’aquest horari, excepte a les hores en què hi ha classe a l’aula.
On es guardaran totes les nostres dades?
 • Des de la coordinació del màster s’aconsella que els alumnes portin un llapis de memòria o unitat de disc extern USB en el qual treballar i guardar diàriament les dades, excepte les bases de dades residents en servidors de la Facultat.
 • És important que d’aquest llapis de memòria se’n vagin fent copies de seguretat.
On realitzaré el Treball de Final de Màster?
 • La Coordinació del Màster contacta les empreses i institucions usuàries de SIG per tal d’oferir-los la possibilitat d’acollir un dels alumnes del Màster per a realitzar les Pràctiques externes, tot realitzant el Treball de Final de Màster a les seves instal·lacions. A primers de febrer es publicarà el llistat de les empreses i institucions que volen col·laborar en la realització de les Pràctiques externes i dels Treballs de Final de Màster proposats.
 • La llista d’entitats col·laboradores i de projectes proposats per a realitzar el Treball Final de Màster serà específica per a cada especialitat.
 • D’aquest llistat cada alumne ha de seleccionar, per ordre de preferència, els projectes que més li interessin per a realitzar les Pràctiques externes i el Treball de Final de Màster.
 • En base a les preferències el Coordinador del Màster fa l’assignació final de cada projecte a un alumne. En cas d’igualtat de preferències es tindrà en compte el rendiment acadèmic (qualificacions dels mòduls finalitzats) per a fer l’assignació de projectes.
 • Prèviament a la incorporació de l’alumne a l’empresa o institució d’acollida, es fa una reunió de presentació de l’alumne a l’empresa o institució (febrer), que serveix també per a acordar els detalls pràctics (data d’inici, horaris, etc.).
Puc realitzar el Treball de Final de Màster a la meva empresa? Puc cercar una empresa o institució on fer el Treball de Final de Màster?
 • La realització de les Pràctiques externes i del Treball de Final de Màster a l’empresa o institució on treballeu és sempre una opció possible.
 • També és possible que vosaltres mateixos cerqueu empreses o institucions on realitzar les Pràctiques externes i el vostre Treball de Final de Màster.
 • En qualsevol dels dos casos anteriors, ho heu de comunicar el més aviat possible al Coordinador del Màster per tal que us assessori en aquest aspecte i pugui formalitzar la col·laboració amb l’empresa o institució mitjançant el corresponent conveni de col·laboració.
Quan començaré a realitzar el Treball de Final de Màster? Quina és la dedicació necessària?
 • El Treball de Final de Màster s’inicia el 27 de març, quan comencen les Pràctiques externes en l’empresa o institució col·laboradora, però prèviament es podran iniciar tasques inicials de documentació, exploració i coneixement del projecte i de l’empresa (segons indiqui l’empresa).
 • La dedicació a les Pràctiques externes i al Treball de Final de Màster és de mitja jornada (quatre hores) durant dos mesos (150 hores de pràctiques externes a l’entitat col·laboradora i dues setmanes més per acabar la memòria del Treball de Final de Màster).
Quin és el procediment de presentació de la memòria del Treball de Final de Màster?
 • Al llarg dels dos mesos de realització de les Pràctiques externes i del Treball de Final de Màster sereu tutoritzats tant per professorat del Màster com pel supervisor que l’empresa o institució designi en el seu moment.
 • La tutorització del Màster s’establirà tant per la vessant tècnica com per la vessant de realització de la memòria final del projecte, document que servirà per a avaluar la vostra aptitud professional des del punt de vista acadèmic.
 • La memòria del Treball de Final de Màster només es pot presentar el 29 de de juny de2023. Tot i això és convenient començar a redactar-la durant la realització del Treball de Final de Màster per tal de fer les consultes, captures de pantalla,… necessàries. El tutor del Màster us orientarà en tot moment sobre aquests temes.
 • La memòria final de projecte haurà de tenir una estructura coherent, presentant el tipus de treball realitzat, les fases en què s’ha desenvolupat, la metodologia emprada, els resultats obtinguts i unes conclusions on es faci esment a tots els punts anteriors i a possibles noves línies de treball.
 • Un cop presentada la memòria acadèmica del Treball de Final de Màster, haureu d’elaborar una presentació en PowerPoint per a l’exposició oral del Treball de Final de Màster, que serà una setmana després del lliurament de la memòria: el 4 i 5 de juliol de 2023.
Quan tindré les qualificacions? Quan podré sol·licitar el títol de Màster?
 • Les qualificacions dels mòduls de cada quadrimestre estaran publicades al final del quadrimestre corresponent.
 • Un cop s’hagin publicat les qualificacions del segon quadrimestre (13 de juliol de 2023), la Secretària del Màster us informarà del procediment per a realitzar els tràmits de sol·licitud del títol de Màster a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres (UAB).
La realització de les Pràctiques externes comporta una compensació econòmica?
 • Les Pràctiques externes poden comportar una compensació econòmica si l’entitat col·laboradora fa una aportació econòmica destinada a tal efecte.
 • En qualsevol cas, es dona preferència a la realització d’un projecte real i al fet d’adquirir experiència professional davant de la possibilitat de rebre una compensació econòmica.
 • En cas que les Pràctiques externes comportin una compensació econòmica, la data i/o terminis d’abonament dependran de l’acord al que s’hagi arribat amb l’entitat col·laboradora.