Procés d’admissió


La Geoinformació a les teves mans. El futur professional que esperes, que t’espera
1. Sol·licitud d'admissió

11 de gener – 30 de setembre de 2021

2. Entrevista

15 dies després de la sol·licitud d’admissió per a conèixer els interessos de l’alumne i orientar l’elecció de l’especialitat. Per als alumnes que no puguin desplaçar-se, es resoldrà on-line.

3. Admissió

Mensualment
Selecció: expedient (75%), experiència (10%), entrevista (10%) i anglès (5%)

4. Reserva de plaça

Fins al 4 de setembre de 2021, un cop comunicada l’admissió. L’import de la reserva de plaça (1.000 €) es descompta de l’import de la matrícula.

5. Matrícula

13 – 17 de setembre de 2021
Sol·licitant cita prèvia a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres, a partir del 1 de juliol de 2021, www.uab.cat/lletres

6. Inici del curs

13 de setembre de 2021
Facultat de Filosofia i Lletres. Aula 505. Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)