Procés d’admissió


La Geoinformació a les teves mans. El futur professional que esperes, que t’espera
1. Sol·licitud d'admissió

El calendari d’admissions per al curs 2024-2025 serà el següent:
1r període: 12 de gener – 29 de febrer
Notificació aprox.: 15 de març
2n període: 1 de març – 30 d’abril
Notificació aprox.: 15 de maig
3r període: 1 de maig – 30 de juny
Notificació aprox.: 15 de juliol
4t període: 1 de juliol – 31 d’agost
Notificació aprox.: 13 de setembre
Període extraordinari: 1 de setembre – 4 d’octubre
Notificació aprox.: 7 d’octubre

2. Entrevista

15 dies després de la sol·licitud d’admissió per a conèixer els interessos de l’alumne i orientar l’elecció de l’especialitat. Per als alumnes que no puguin desplaçar-se, es resoldrà on-line.

3. Admissió

Mensualment
Selecció: expedient (75%), experiència (10%), entrevista (10%) i anglès (5%)

4. Reserva de plaça

Fins el 31 d’agost de 2023, un cop comunicada l’admissió. L’import de la reserva de plaça (1.000 €) es descompta de l’import de la matrícula.

5. Matrícula

12 – 29 de setembre de 2023 (dates a confirmar)
Sol·licitant cita prèvia a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Lletres, a partir del 1 de juliol de 2023, www.uab.cat/lletres

6. Inici del curs

12 de setembre de 2023 (pendent de confirmar)
Facultat de Filosofia i Lletres. Aula 505. Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra)