Metodologia de treball


La Geoinformació a les teves mans. El futur professional que esperes, que t’espera
MÒDULS COMUNS
Dades geoespacials

L’objectiu del mòdul és proporcionar un coneixement avançat dels models de dades i estàndards de la informació geogràfica i adquirir coneixements sobre els principis de representació de la informació geoespacial.

Sistemes de navegació i observació de la Terra

L’objectiu del mòdul és proporcionar els coneixements bàsics per a la comprensió i ús de les dades que ens proporcionen els sistemes satèl.lit d’observació de la Terra i de navegació i posicionament, en els aspectes claus de precisió i de resolució temporal, espectral i espacial.

Sistemes d'infomació geogràfica

L’objectiu d’aquest mòdul és aportar els coneixements teòrics i pràctics per a proporcionar una visió sistemàtica i de conjunt dels sistemes per a la gestió i l’ús de la informació geoespacial.

Bases de dades

L’objectiu del mòdul és proporcionar un coneixement suficient (mitjà-avançat) sobre els principis i aplicacions dels sistemes de gestió de bases de dades i de les seves extensions espa­cials.

Geoserveis

L’objectiu del mòdul és el tractament sistemàtic de la tecnologia web per a la implementació d’infraestructures de dades espacials i dels diferents tipus de servidors de geoserveis web basats en els estàndards de serveis d’informació geoespacial d’OGC i ISO.

MÒDULS ESPECIALITAT: Gestió de la geoinformació
Disseny d'aplicacions i gestió de projectes

L’objectiu del mòdul es centra en l’anàlisi i disseny d’aplicacions i projectes amb contingut geoespacial, per la qual cosa inclou també aspectes d’avaluació de qualitat i polítiques d’informació en l’àmbit de la geoinformació en contextos locals, nacionals i internacionals.

Gestió de productes de geoinformació

L’objectiu principal del mòdul és formar els alumnes en les metodologies i tècniques necessàries per a desenvolupar especificacions de productes en l’àmbit de la geoinformació, models de negoci, plans d’explotació de productes i de màrqueting digital.

Innovació i smart cities

L’objectiu d’aquest mòdul és proporcionar un contex específic per al desenvolupament dels productes i serveis de la geoinformació de caràcter innovador, centrat en un dels sectors més dinàmics d’aplicació de la informació geoespacial en la automatització o gestió intel·ligent de processos de sistemes urbans.

Pràctiques externes

L’objectiu d’aquest mòdul és portar a terme un projecte professional concret, de principi a fi, amb objectius definits i resultats tangibles, a proposta d’una organització (empresa, administració pública o institució), amb la finalitat de posar a prova les capacitats de l’alumne/a.

Treball de Final de Màster

L’objectiu d’aquest mòdul és la realització d’un treball pràctic d’aplicació real escollit de la llista de casos pràctics d’aplicació real de cada especialitat proposats.

MÒDULS ESPECIALITAT: Desenvolupament de geoaplicacions
Disseny d'aplicacions i gestió de projectes

L’objectiu del mòdul es centra en l’anàlisi i disseny d’aplicacions i projectes amb contingut geoespacial, per la qual cosa inclou també aspectes d’avaluació de qualitat i polítiques d’informació en l’àmbit de la geoinformació en contextos locals, nacionals i internacionals.

Tècniques de programació

L’objectiu del mòdul és abordar la programació orientada a objectes, la programació funcional, la programació recursiva i la programació d’aplicacions web, entre d’altres.

Desenvolupament de programari

L’objectiu del mòdul és formar-se en la programació d’aplicacions de SIG personalitzades en les plataformes amb major projecció actual i futura, com són les aplicacions geoespacials per a entorns web i per a dispositius mòbils.

Pràctiques externes

L’objectiu d’aquest mòdul és portar a terme un projecte professional concret, de principi a fi, amb objectius definits i resultats tangibles, a proposta d’una organització (empresa, administració pública o institució), amb la finalitat de posar a prova les capacitats de l’alumne/a.

Treball de Final de Màster

L’objectiu d’aquest mòdul és la realització d’un treball pràctic d’aplicació real escollit de la llista de casos pràctics d’aplicació real de cada especialitat proposats.