Avaluació


La Geoinformació a les teves mans. El futur professional que esperes, que t’espera
PROJECTE 1r QUADRIMESTRE
  • El contingut de cada part del projecte es presenta en el document Contingut del projecte primer quadrimestre de l’aula Moodle “Instruccions i lliurments de projectes del 1r i 2on quadrimestre”.
  • La memòria del projecte no pot tenir una extensió superior a 25-30 pàgines, annexos no inclosos.La memòria del projecte es lliurarà el dia 20 de gener de 2023.
  • El projecte s’exposarà oralment el dia 26 de gener i 27 de gener de 2023, prèvia assignació d’horaris en funció de la disponibilitat de cada alumne.
  • La nota de la memòria del projecte i la nota de l’exposició oral tindran un pes en la nota de cada mòdul que es detalla en el quadre adjunt.

Dades geoespacials – Bases de dades – Geoserveis

Navegació i observació de la Terra – Geoprocés

PROJECTE 2n QUADRIMESTRE: Gestió de la geoinformació
  • El Projecte del segon quadrimestre no pot tenir una extensió superior a 20-25 pàgines, annexos no inclosos.
  • El projecte es lliurarà el dia 31 de març de 2023.
  • El projecte es defensarà el dia 14 d’abril de 2023, previ repartiment d’horaris en funció de les preferències de cada alumne.
  • La nota de la memòria del projecte i la nota de l’exposició oral tindran un pes en la nota de cada mòdul que es detalla en el quadre adjunt.

Disseny d’aplicacions i gestió de projectes

Gestió de productes de la geoinformació – Innovació i Smart Cities

Tècniques de programació – Desenvolupament de programari