Projecte 1r quadrimestre


La Geoinformació a les teves mans. El futur professional que esperes, que t’espera
Part I – SISTEMES GEOESPACIALS

Té per objectiu la definició, implementació i explotació d’un SIG de gestió de caràcter corporatiu, en el cas d’un SIG municipal per a la gestió cadastral, urbanística i del Padró d’habitants d’un Ajuntament de dimensió mitjana-gran.
Pes en l’avaluació: 20%


Part II – NAVEGACIÓ I OBSERVACIÓ DE LA TERRA

Té per objectiu la cerca, descàrrega i processament d’imatges satèl·lit sobre la zona estudi i generació d’índexs espectrals.
Pes en l’avaluació: 20%


Part III – GEOPROCÉS

Té per objectiu adquirir els coneixements necessaris per a saber utilitzar les funcions de transformació i anàlisi de la informació geoespacial i dels diferents procediments d’automatització de processos.
Pes en l’avaluació: 20%


Part IV – DADES GEOESPACIALS

Té per objectiu el tractament de dades de la cartografia 1:1.000 i la simbolització d’aquests.
Pes en l’avaluació: 20%


Part V – GEOSERVEIS

Té per objectiu la creació d’una IDE municipal a partir de les dades publicades en la part de cartografia des de l’entorn de GeoNetwork.
Pes en l’avaluació: 20%