Projecte 2n quadrimestre


La Geoinformació a les teves mans. El futur professional que esperes, que t’espera
PROJECTE ESPECIALITAT: Gestió de la geoinformació

 

Les ciutats estan en continu creixement. Es preveu per al 2050 que quasi el 70% de la població mundial visqui en àmbit urbà. Aquesta dada contrasta amb els escenaris climàtics, tant de augment i violència de les precipitacions com d’augment de les temperatures. Fenòmens com l’illa de calor són en el món desenvolupat el principal factor de mortalitat.

El coneixement de la morfologia de la ciutat, dels seus espais verds, de l’orientació dels vents preferents, dels patrons de mobilitat, tràfic o contaminació de l’aire, esdevé element de geoinformació essencial en un escenari present i futur, per analitzar, dissenyar i implementar mesures de mitigació i adaptació.

El projecte d’Itinerari en Gestió de la Geoinformació i Smart Cities, partirà de la implementació a l’aula de les noves metodologies de foment i impuls a la creativitat i la innovació i generació d’idees, anomenades de Design Thinking, aplicades a l’àmbit de la geoinformació. A traves de la recerca, la identificació dels reptes, el prototipatge i el disseny d’una proposta de producte i servei, s’analitzaran totes les fases en la generació de valor afegit en geoinformació.

El focus del treball es centrarà en trobar idees i solucions al repte de sostenibilitat i resiliència que sobre l’ecosistema urbà, comporta els impactes i afectacions del canvi climàtic i al creixement de les ciutats. Es tractarà per tant de desenvolupar una idea fins a l’arquitectura de producte o servei, veient la ciutat intel·ligent com aquella que respon de forma sostenible i/o resilient, a la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans. Per portar-ho a terme s’articularà a mode de proposta a una crida d’oportunitat real europea Horitzo 2020 (H2020), en concret la Call Visionary and integrated solutions to improve well-being and Health in cities. –Topic description SC5-14-2019.

PROJECTE ESPECIALITAT: Desenvolupament de geoaplicacions

 

El projecte consisteix en desenvolupar una Geoapp que permeti la consulta de les dades cadastrals i de Serveis d’un municipi, així com la possibilitat de reportar incidències sobre l’espai públic. S’intentarà que el desenvolupament de el projecte s’assimili a l’màxim a un cas real. S’utilitzaran dades de el projecte de Sistemes geoespacials. Atenent a la naturalesa del projecte es posaran en pràctica sobretot els continguts apresos en totes les assignatures de la lliçó. Però també continguts introduïts en altres assignatures de la lliçó de tècniques de programació i recursos de geoinformació així com altres de la part comuna. És un projecte aglutinador de tot l’après durant el màster: PhoneGap com a plataforma de desenvolupament de la geoapp, Javascript com a llenguatge de client, Php com a llenguatge de servidor (connexió a la base de dades mySql). A més, l‘alumne podrà escollir la llibreria de mapes: Leaflet, Openlayers