Pràctiques externes


La Geoinformació a les teves mans. El futur professional que esperes, que t’espera
FINALITAT:

Les pràctiques en empresa tenen un paper fonamental com a experiència formativa, primer contacte amb el món professional, i element indispensable d’avaluació final del màster. Conformen la part aplicada del Treball Final de Màster, que es completarà amb la fase de redacció de la memòria i presentació de resultats.


CARÀCTER I DURADA:

La coordinació del Màster en Geoinformació cerca les entitats col·laboradores on realitzar les pràctiques professionals i acorda amb aquestes els projectes a oferir com a tema de Treball Final de Màster. El programa està obert també a les iniciatives dels alumnes que vulguin proposar ells mateixos l’entitat on realitzar les pràctiques. Les pràctiques són curriculars, obligatòries i tenen una duració de 300 hores (12 crèdits ECTS, tutories incloses), aproximadament 4 mesos dedicació de mitja jornada


TEMÀTICA I OBJECTIUS:

Els temes a desenvolupar en les pràctiques són proposats per les entitats col·laboradores que donen suport al programa, i es fixen de comú acord amb la Coordinació del Màster. En general, les pràctiques consistiran en un cas real d’aplicació de les tecnologies de la informació geogràfica, amb la diferenciació de dos tipologies de projectes en funció de l’especialitat cursada.


SEGUIMENT:

Per a l’orientació, seguiment i direcció metodològica de les pràctiques cada alumne compta amb un tutor entre el professorat del Màster, així com amb un responsable per part de l’empresa o institució col·laboradora.

 
Entitats col·laboradores: