La Direcció de Serveis del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha de cobrir un lloc de treball durant la jubilació parcial del 50 % de la jornada de la persona titular del lloc de treball, mitjançant contracte de treball de relleu. Clicant l’enllaç  podeu consultar els detalls de la oferta.