L’Oficina d’Afers Espacials de l’ONU tria l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya perquè exposi els seus treballs sobre ecosistemes urbans en la mostra Espai per al nostre planeta. Aquesta exposició s’emmarca en un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU, concretament en l’onzè: Comunitats i Ciutats Sostenibles.

L’ICGC també contribueix a l’assoliment dels ODS, en la temàtica de ciutats intel·ligents i geoinformació, amb el Màster oficial en Geoinformació, organitzat juntament amb el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb un itinerari específic sobre el tema.