Projecte 2020-21: Àrea Metropolitana de Barcelona

El treball troncal vol perfeccionar la capacitat dels estudiants a l’hora d’intervenir professionalment en l’ordenació del territori. En aquesta línia, l’objectiu serà elaborar una proposta per a la planificació i la gestió d’uns determinats barris de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.

En primer lloc, s’elaborarà una anàlisi i diagnosi de la situació actual dels barris seleccionats i, en segon lloc, es definirà un conjunt de propostes i projectes per implementar a partir de les polítiques municipals i la participació del veïnat. S’han seleccionat barris amb una situació de vulnerabilitat social i deteriorament de les condicions de vida dels seus habitants.

Aquest curs 2020-21 tanca el cicle de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat com a àrea d’estudi i planificació. Al curs 2018-2019 es van treballar els barris de Bellvitge i el Gornal, el curs passat (2019-2020) va ser el torn de la Florida i les Planes, mentre que per a aquest curs s’ha previst treballar els barris de Torrassa i Collblanc.

931442df-7595-4412-bdee-ac2429bc9693