Àrea Metropolitana de Barcelona: barris de La Torrassa i Collblanc (2020-2021)


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

El treball troncal vol perfeccionar la capacitat dels estudiants a l’hora d’intervenir professionalment en l’ordenació del territori. En aquesta línia, l’objectiu serà elaborar una proposta per a la planificació i la gestió d’uns determinats barris de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. En primer lloc, s’elaborarà una anàlisi i diagnosi de la situació actual dels barris seleccionats i, en segon lloc, es definirà un conjunt de propostes i projectes per implementar a partir de les polítiques municipals i la participació del veïnat. S’han seleccionat barris amb una situació de vulnerabilitat social i deteriorament de les condicions de vida dels seus habitants. Aquest curs 2020-21 tanca el cicle de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat com a àrea d’estudi i planificació. Al curs 2018-2019 es van treballar els barris de Bellvitge i el Gornal, el curs passat (2019-2020) va ser el torn de la Florida i les Planes, mentre que per a aquest curs s’ha previst treballar els barris de La Torrassa i Collblanc.

Presentació projectes 2020-2021

El dijous 13 de maig es va presentar el projecte Ciutat i vulnerabilitat social: diagnosi i propostes d’intervenció als barris de Collblanc i la Torrassa, a l’acte de presentació, els i les alumnes de la promoció 2020/21 van presentar els seus projectes a la Torre Barrina de l’Hospitalet de Llobregat davant de les autoritats municipals.

Amb la introducció del professor Oriol Nel·lo  i la presentació del coordinador del projecte, el professor Solana  es va donar pas als següents projectes:

1.- Planejament i governança
2.- Cohesió social i ciutadania
3.- Condiciones materiales de vida
4.- Condicions de l’entorn: espai urbà
5.- Serveis