Assignatures del màster


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

El màster consta de 60 ECTS totals, que es poden desenvolupar al llarg d’un curs (per la tarda) per a estudiants a temps complet, i de dos cursos per a estudiants a temps parcial. El pla d’estudis s’estructura al voltant d’assignatures de formació teòrica i metodològica, i assignatures de recerca aplicada, inclòs una assignatura optativa de pràctiques externes.

Assignatures obligatòries: 39 crèdits
Assignatures optatives: 12 crèdits
Treball Final de Màster: 9 crèdits
Total: 60 crèdits

El màster està organitzat en dos semestres, al primer (de setembre a gener), s’imparteixen els coneixements teòrics amb el suport d’activitats pràctiques sobre Mobilitat, Turisme, Ciutats, Metodologia i SIG. Al segon semestre (de febrer a juliol) es fa un treball aplicat i totalment real de planejament en què participen les assignatures de Planejament i Temes avançats.