Professorat actual


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

Jordi Nadal

jordi.nadal@uab.cat
Coordinador de Màster
Geografia física i Paisatge

Àngel Cebollada

Angel.Cebollada@uab.cat
Coordinador del projecte
Temes avançats en estudis territorials

Ester Anaya Boig

Ester.Anaya@uab.cat
Temes avançats en estudis territorials

Pau Avellaneda

Pau.Avellaneda@uab.cat
Temes avançats en estudis territorials

Maria Buhigas

maria.buhigas@uab.cat
Planejament territorial i urbà

Asunción Blanco

asuncion.blanco@uab.cat
Desenvolupament territorial i Turisme

Oriol Nel·lo

oriol.nello@uab.cat
Geografia urbana i Ordenació del Territori

Cristian Padró

JoanCristian.Padro@uab.cat
SIG, cartografia i teledetecció

Carles Donat

Carles.Donat@uab.cat
Processos de metropolitanització

Jordi Honey-Roses

Jordi.Honey@uab.cat
Temes avançats en estudis territorials

Montserrat Pallarès

Montserrat.Pallares@uab.cat
Planejament i desenvolupament local

Esteve Dot

Esteve.Dot@uab.cat
Regeneració urbana

Joaquín Recaño

jrecano@ced.uab.cat
Migració interna i internacional

Joan Carles Llurdés

joancarles.llurdes@uab.cat
Planificació territorial i Turisme

David Saurí

david.sauri@uab.cat
Urbanisme i usos de l’aigua

Joan López

joan.lopez@uab.cat
Energia i Territori

Antonio López-Gay

tlopez@ced.uab.cat
Ciutats i espais metropolitans

Oriol Marquet

oriol.marquet@uab.cat
Mobilitat, Transport i Territori. Planejament i Gestió

Laia Mojica

laia.mojica@uab.cat
Mobilitat, Transport i Territori. Planejament i Gestió

Francesc Muñoz Ramírez

franc.munoz@uab.cat
Temes avançats en estudis territorials

Samuel Nel·lo-Deakin

samuel.nello@uab.cat
Temes avançats en estudis territorials

Miguel Solana

antoniomiguel.solana@uab.cat
Migració internacional i integració

Antoni F. Tulla

Antoni.Tulla@uab.cat
Desenvolupament local