Professorat actual


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

Jordi Nadal

jordi.nadal@uab.cat
Coordinador de Màster
Geografia física i Paisatge

Àngel Cebollada

Angel.Cebollada@uab.cat
Coordinador del projecte
Temes avançats en estudis territorials

Asunción Blanco

asuncion.blanco@uab.cat
Desenvolupament territorial i Turisme

Oriol Nel·lo

oriol.nello@uab.cat
Geografia urbana i Ordenació del Territori

Carles Donat

Carles.Donat@uab.cat
Processos de metropolitanització

Montserrat Pallarès

Montserrat.Pallares@uab.cat
Planejament i desenvolupament local

Esteve Dot

Esteve.Dot@uab.cat
Regeneració urbana

Joaquín Recaño

jrecano@ced.uab.cat
Migració interna i internacional

Joan Carles Llurdés

joancarles.llurdes@uab.cat
Planificació territorial i Turisme

David Saurí

david.sauri@uab.cat
Urbanisme i usos de l’aigua

Joan López

joan.lopez@uab.cat
Energia i Territori

Miguel Solana

antoniomiguel.solana@uab.cat
Migració internacional i integració

Oriol Marquet

Antoni F. Tulla

Antoni.Tulla@uab.cat
Desenvolupament local