Dades del màster


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster
Preinscripció

Sol·licituds: 45
Oferta: 25

Matrícula

Total matriculats (2022): 25
Matriculats nou ingrés (2022): 24

Crèdits

Mitjana de crèdits matriculats: 57,4

Perfil nou ingrés

Mitjana d’edat: 28

Perfil nou ingrés

Homes: 55%
Dones: 45%

Rendiment

Rendiment: 96,37%
Rendiment nou ingrés: 97,23%