Conferències i seminaris


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster
XIIIè CICLE DE CONFERÈNCIES: “Estudis territorials i planejament (2023-24)”. Mobilitat activa en entorns metropolitans. Bases per al planejament i gestió de la mobilitat activa a la Ribera Baixa
 

Conferència 5: La planificació urbana i de mobilitat des dels municipis.  Adam Bonnín (Assessor d’Alcaldia de Sant Quirze del Vallès)

Conferència 4: La perspectiva de gènere en la planificació de la mobilitat.  Blanca Valdivia, (professora de la UAB i membre del col·lectiu Punt 6).

Conferència 3: Systems Innovation for Net Zero.  Mariana Mirabile,  Departament de Canvi Climàtic de l’OCDE.

Conferència 2: Factors socials implicats per a la reducció de la contaminació atmosfèrica urbana.  Sergi López (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas).

Conferència 1: Planificació i gestió del transport públic a les Illes Balears. Balanç de 8 anys.  Jaume Mateu. (Director General de Mobilitat i Transports del Govern de les Illes Balears)

Conferència inaugural: La mobilitat a l’àrea de València: problemàtica i realitzacions a escala urbana, metropolitana i regional.  Josep Vicent Boira. (Professor de la Universitat de València i Comissionat del Corredor mediterrani)

XIIè CICLE DE CONFERÈNCIES: “Estudis territorials i planejament (2022-23)”. Mobilitat activa en entorns metropolitans. Anàlisi i planejament per a la política integral de la bicicleta.

Ciclodistribució: reptes i oportunitats a càrrec de David Estop, membre de la Cooperativa de Ciclologística La Sàrria.

Les enquestes de mobilitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. a càrrec de Núria Pérez, Cap de l’Àrea de Mobilitat de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).

Estratègies per a la consolidació de la bicicleta com a mode de transportRuth Lamas, responsable de l’Oficina Metropolitana de la Bicicleta de l’AMB i Coordinadora tècnica de la Red de ciudades por la bicicleta.

La lenta (re)introducció de la bicicleta a la ciutat. Alfonso Sanz Consultor. Membre de GEA21

La bicicleta en el PDI 2021-2030. Jordi Martin de l’equip tècnic del PDI 2021-2030.

La mobilitat a la metròpoli barcelonina. Maite Pérez , Cap de servei de Planificació de la Mobilitat Sostenible, AMB.

XIè CICLE DE CONFERÈNCIES: “Estudis territorials i planejament (2021-22)”La Mobilitat a la UAB i el seu encaix Metropolità.

La metrópoli como escenario de la planificación estratégica territorial. Oriol Estela, economista y geògraf, coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

La Ciudad y la Plaga. Un balance necesariamente provisional. Oriol Nel·lo, geògraf, Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El Plan Director Urbanístico Metropolitano. Conferència a càrrec de la Sra. Maria Bohigas, arquitecta, estudi d’arquitectura UrbanFacts.

El encaje del Campus de la UAB y el municipio de Cerdanyola, a càrrec de Maria Pons, arquitecta, Ajuntament de Cerdanyola

Proyectos territoriales y estratégicos de la Universidad Autónoma de Barcelona. A càrrec de Xavi Ariño, cap de projectes estratègics de la Universitat Autónoma de Barcelona.

Infraestructuras de transporte público en la Región Metropolitana de Barcelona. A càrrec de Lluís Alegre, director de la Autoritat Metropolitana de Transport

La movilidad en la región metropolitana de Barcelona.  A càrrec de Nel.la Saborit, ingeniera civil, especialista en infraestructures i mobilitat. Gabinet tècnic del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

La red de bicicletas en la AMB, a càrrec de  Carles Conill, cap de mobilitat sostenible de l’Autoritat Metropolitana del Transport.

Movilidad y género. A càrrec de  Sara Ortiz, sociòloga, membre del col·lectiu Punt 6.

DESÈ CICLE DE CONFERÈNCIES: “Estudis territorials i planejament (2020-21)”. Ciutat i vulnerabilitat social: diagnosi i propostes d’intervenció als barris (Collblanc – la Torrassa)

Conferència La Ciudad y la Plaga. Densidad, segregación, movilidad y solidaridad en el centro del debate a càrrec d’ Oriol Nel·lo, geògraf (Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona).

Conferència Turistificación, gentrificación transnacional y movilidades turísticas. Cambios socioespaciales en Barcelona más allá de Airbnb a càrrec d’Agustín Cocola, geògraf (Instituto de Geografia e Ordenamento do Territorio de la Universidad de Lisboa).

Conferència Contracartografies de les desigualtats urbanes: reptes i oportunitats en l’ús dels mapes per a estudiar les ciutats. a càrrec de Núria Font, geògrafa (Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona).

Conferència La viabilidad de las políticas perecuativaslocales: segregación residencial y recursos municipalesen la metrópolis de Barcelona a càrrec de Carles Donat, geògraf (Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona).

Conferència Geografia dels desnonaments a Catalunya: una lectura territorial del problema de l’habitatge a càrrec d’Aaron Gutiérrez, geògraf (Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili).

Conferència Adaptación de la teoria de la transición del riesgo ambiental: Inequidades del medioambiente y de la salud urbana a càrrec d’Helen Cole, doctora en salut pública, Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona.

NOVÈ CICLE DE CONFERÈNCIES: Ordenació del Territori, Teoria i Pràctica (2019-20)

Conferència inaugural del METiP Raons explicatives d’un problema irresolt: el dret a l’habitatge a càrrec de Carme Trilla, economista (presidenta de la Fundació Hàbitat 3).

Conferència L’escenari post-crisi a la metròpoli de Barcelona: desigualtat social, pobresa i dinàmiques socio-residencials a càrrec Sergio Porcel, sociòleg (cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de Metròpolis).

Conferència Inseguridad residencial y su relación con la salud a càrrec Hugo Vásquez, metge i cirurgià (grup de Recerca en Habitatge i Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona).

Conferència Urbanisme feminista i ciutat cuidadora, a càrrec de Blanca Valdivia, Col·lectiu Punt 6.

Conferència Turisme i contestació urbana a un barri de Barcelona a càrrec de José Mansilla, (Observatori d’Antropologia Urbana, OACU // Ostelea-Udl).

VUITÈ CICLE DE CONFERÈNCIES: Ordenació del Territori, Teoria i Pràctica (2018-19)

Conferència Memòria urbana, patrimonio e identidades en el Pla de Barris (2016-2019) a càrrec de Mercè Tatjer (Universitat de Barcelona).

Conferència Cicle d’Estudis Territorials Innovació social en temps de crisi. El paper de la participació comunitària en el combat contra la segregació social i territorial a càrrec d’Ismael Blanco (IGOP-UAB).

Conferència Cicle d’Estudis Territorials Social innovation and urban regeneration in hyperdiverse neighbourhoods a càrrec d’Elena Ostanel (Iuav di Venezia).

Conferència Cicle d’Estudis Territorials El problema de l’habitatge a la metròpolis de Barcelona. Aportacions al diagnòstic des de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) a càrrec de Carles Donat (Observatori Metropolità de l’Habitatge).

SETÈ CICLE DE CONFERÈNCIES: Ordenació del Territori, Teoria i Pràctica (2017-18)
 
[Darrera data de revisió: 4 d’octubre 2017]
MATARÓ 2050: DIAGNOSI, PLANEJAMENT I GESTIÓ D’ESPAIS URBANS EN UN CONTEXT DE CANVI SOCIOAMBIENTAL
 
Conferència inaugural
4 d’octubre.- Conferència inaugural del METiP El Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, a càrrec de Javier Martín Vide.
 
Cicle de Conferències a la UAB
25 d’octubre.- Conferència Canvi Climàtic, sistemes costaners i dinàmica litoral a càrrec de Pere Vicenç Garcia.
15 de novembre.- Conferència Les inundacions de les rieres mediterrànies a càrrec d’Anna Ribas.
13 de desembre.- Conferència El règim jurídic del litoral català a càrrec de Josep M. Aguirre.
SISÈ CICLE DE CONFERÈNCIES: Ordenació del Territori, Teoria i Pràctica (2016-17)
 
[Darrera data de revisió: 15 de setembre 2016]
PLANEJAMENT SOSTENIBLE I SALUDABLE PER A LA GENT GRAN EN UN ENTORN DE CANVI CLIMÀTIC
 

Conferència inaugural
5 d’octubre.- Conferència inaugural del METiP Les persones grans, reserva demogràfica del segle XXI, a càrrec d’Anna Cabré a la Sala de Graus (B7/052) de 19 a 21h.

Cicle de conferències a Terrassa
10 d’octubre.- Conferència de treball de camp Terrassa, Ciutat i metrópolis. Encaix territorial i funcional d’una ciutat de l’Arc metropolità de Barcelona a càrrec de Pere Montaña, a la Biblioteca Central de Terrassa a les 18:30h.
11 d’octubre.- Conferència de treball de camp Les Àrees de Millora Urbana: espais per a la transformació de la ciutat de Terrassa (1893-2003) a càrrec d’Ester Nasarre, a la Biblioteca Central de Terrassa a les 18:30h.
13 d’octubre.- Conferència de treball de camp Espai públic: la disputa permanent a càrrec de Fabià Díaz, a la Biblioteca Central de Terrassa a les 18:30h.
14 d’octubre.- Conferència de treball de camp Els papers del fang. Com la Riuada de 1962 va transformar Terrassa a càrrec de Joan Soler, a l’Arxiu Històric de Terrassa.

Cicle de conferències a la UAB:
26 d’octubre.- Conferència Why occupy République? redefining French citizenship from a Parisian square, a càrrec de Claire Hancock a la Sala d’Actes (B7/1056) de 18 a 20h.
2 de novembre.- Conferència Dissenyant parcs i jardins del futur sota un entorn climàtic canviant, a càrrec de Robert Savé a la Sala d’Actes (B7/1056) de 18 a 20h.
9 de novembre.- Conferència Onades de calor i  mortalitat a les àrees urbanes a càrrec de Xavier Basagaña a la Sala d’Actes (B7/1056) de 18 a 20h.
16 de novembre.- Conferència El futur de l’envelliment: de les edats a les persones a càrrec d’Amand Blanes, a la Sala d’Actes (B7/1056) de 18 a 20h.
23 de novembre.- Conferència Crisi de l’habitatge: desnonaments i gent gran a l’àrea de Barcelona a càrrec de Melissa Garcia-Lamarca a la Sala d’Actes (B7/1056) de 18 a 20h.
30 de novembre.- Conferència Envelliment de la població i  efectes sobre els perfils dels cuidadors de la gent gran a càrrec de Jeroen Spijker a la Sala d’Actes (B7/1056) de 18 a 20h.
14 de desembre.- Conferència Envelliment i la sostenibilitat del sistema públic de pensions a Espanya a càrrec de de Pau Miret, a la Sala d’Actes (B7/1056) de 18 a 20h.

CINQUÈ CICLE DE CONFERÈNCIES: Ordenació del Territori, Teoria i Pràctica (2015-16)
 
[Darrera data de revisió: 15 de desembre 2015]
PLANEJAMENT SOSTENIBLE I SALUDABLE PER A LA GENT GRAN EN UN ENTORN DE CANVI CLIMÀTIC
 
Conferència inaugural
Josep Enric LLEBOT, El model català d’adaptació al canvi climàtic. Reptes i oportunitats5-10-2015. Sala August Pi i Sunyer, Institut d’Estudis Catalans, 19:00h.

Cicle de conferències a Sabadell
Mercè ARGEMÍ, Ciutat, indústria i riu: La configuració de Sabadell a partir del Ripoll19-10-2015
Eduard MASJUAN, Immigració, habitatge i desenvolupament dels barris sabadellencs (1939-1979)20-10-2015
Joaquim CLUSA, Les dinàmiques metropolitanes a Sabadell i el seu entorn21-10-2015
Manuel LARROSA, Sabadell i el Vallès en el planejament metropolità22-10-2015
Maties SERRACANT i Bernat LLADÓ, La problemàtica dels espais buits, els espais públics i l’espai obert a Sabadell. 23-10-2015

Cicle de Conferències a la UAB
Jordi CUNILLERA, Escenaris de canvi climàtic a Catalunya cap a mitjans del s. XXI. 28-10-15
David TÀBARA, Futurs socioambientals possibles i impossibles. 4-11-15
Hug MARCH, Quines smart cities pel futur?. 11-11-15
Rosa Maria FRAGUELL, Turisme i canvi climàtic a Catalunya. 18-11-15
Marc PARÈS, Presents i futurs dels espais públics a les ciutats catalanes. 25-11-15
Anna CABRÉ, La demografia de les ciutats catalanes al 2050. 2-12-15
Francesco MUSCO, Climate-proof cities of the future. 10-12-15

QUART CICLE DE CONFERÈNCIES: Ordenació del Territori, Teoria i Pràctica (2014-15)
 
[Darrera data de revisió: 24 de setembre 2014]
En aquest enllaç teniu accés al PROGRAMA DEFINITIU de conferències de l’itinerari d’Ordenació del Territori (amb proposta de conferenciants, dates i títols) per a l’edició 2014-2015 del Màster (enllaç al vídeo de la presentació a càrrec del professor Oriol Nel·lo).
 
La conferència inaugural del Cicle anirà a càrrec de Joana Barceló i tindrà lloc l’1 d’octubre a les 19:00h a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Disposeu de més informació en aquest enllaç.
 
TERCER CICLE DE CONFERÈNCIES: Ordenació del Territori, Teoria i Pràctica (2013-14)
 
[Darrera data de revisió: 22 de novembre 2013]
En aquest enllaç teniu accés al PROGRAMA DEFINITIU de conferències de l’itinerari d’Ordenació del Territori (amb proposta de conferenciants, títols i dates) per a l’edició 2013-2014 del Màster.
 
SEGON CICLE DE CONFERÈNCIES: Ordenació del Territori, Teoria i Pràctica (2012-13)
 
Pilar Riera: Els antecedents del planejament territorial a Catalunya.
Francesco Indovina: De la ciutat difusa a l’arxipèlag metropolità.
 
CONFERÈNCIA INAUGURAL CURS 2012-2013
El dilluns 1 d’octubre va tenir lloc la conferència inaugural del Màster (itinerari Ordenació del Territori) a càrrec del prestigiós Dr. Joan Vilà i Valentí, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans. Disposeu de més informació de l’acte en aquest document.
SEMINARI DEL DR. JASON BYRNE
Els dies 25, 26 i 27 de setembre es va celebrar el seminari Green Planning a càrrec del Dr. Jason Byrne com a activitat introductòria a la nova edició 2012-2013 del Màster oficial. Disposeu d’informació més detallada del contingut de les tres conferències en aquest document (clicant a cadascun dels títols accedireu al seu contingut).