Ciutat i vulnerabilitat social: diagnosi i propostes d’intervenció als barris. Bellvitge/Gornal (2018-19)

El METiP enceta una nova etapa, l’objectiu durants els tres propers anys serà elaborar una sèrie de propostes per a la planificació i la gestió dels espais urbans de L’Hospitalet de Llobregat, dins d’un context caracteritzat per unes transformacions demogràfiques, socials i urbanes particularment ràpides i per un agreujament de les problemàtiques socials i mediambientals. S’ha seleccionat la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat com a context i estan previstos els següents barris d’estudi, segons ordre cronològic: Bellvitge/Gornal(2018-19), Florida (2019-20), Torrassa/Collblanc (2020-21).