Gestió del paisatge: Mallorca (2013-2014)


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

DOCUMENTS

 • Aquest primer document és la PROPOSTA INICIAL D’ESTRUCTURACIÓ TEMÀTICA DELS CONTINGUTS TRONCALS dels mòduls que componen el pla d’estudis en el seu primer semestre (itinerari d’Ordenacio del Territori). Com es pot veure, el tema principal proposat es la gestió del paisatge a la Serra de Tramuntana de Mallorca. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 14/03/2013).
 • Aquest segon document inclou la PRESENTACIÓ feta pel professor Oriol Nel·lo amb data de l’11 de març del que han estat a grans trets els CONTINGUTS TRONCALS dels mòduls que componen el pla d’estudis en el seu primer semestre (itinerari d’Ordenació del Territori, edició 2012-2013), així com també la proposta de cara a l’edició 2013-2014, amb treball de camp inclòs a l’illa de Mallorca per treballar el tema del paisatge a la Serra de Tramuntana. Disposeu d’informació més detallada en aquest primer enllaç així com també en aquest segon (la primera part del vídeo) (darrera data d’actualització: 15/03/2013).
 • Aquest tercer document inclou l’ÍNDEX DE LA SEGONA REUNIÓ PREPARATÒRIA del que ha de ser el programa general de la troncal de l’itinerari d’Ordenació del Territori (temàtica i objectius, matèries, professorat que hi ha d’intervenir, cicle de conferències, treball de camp a realitzar, materials necessaris, calendari de curs, etc.). Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 08/06/2013).
 • Aquest quart document inclou el GUIÓ DE LA SORTIDA PREPARATÒRIA DE L’ESTADA A MALLORCA PREVISTA PER A L’ITINERARI D’ORDENACIÓ DEL TERRITORI DE L’EDICIÓ 2013-2014, amb el detall dels aspectes logístics que se’n derivin, possibles visites institucionals a concertar i una referència al Programa Drac de la Xarxa Vives d’Universitats a fi d’explorar possibles ajudes econòmiques. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 28/06/2013).
 • Aquest cinquè document inclou el RESUM DE LA TERCERA REUNIÓ PREPARATÒRIA del que ha de ser el programa general de la troncal de l’itinerari d’Ordenació del Territori (primer semestre). S’hi comenten qüestions sobre el calendari i el possible avançament de l’inici de la docència, opcions de com atendre la diversitat de nivells inicials dels estudiants en alguns aspectes concrets de continguts, les plataformes de comunicació amb els estudiants, opcions de millora de la connexió entre semestres, el treball de fi de màster i la relació amb el workshop inclòs al mòdul de Metodologia. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 11/07/2013).
 • Aquest sisè document inclou la proposta del PROGRAMA DEL TREBALL DE CAMP durant la sortida a la Serra de Tramuntana a l’illa de Mallorca (dies 10 a 15 d’octubre del 2013), elaborada per en Jaume Mateu. S’hi detalla l’itinerari, parades, horaris aproximats, allotjaments i possibles conferències per a cadascuna de les jornades. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç així com també en aquest altre al Google Maps (darrera data d’actualització: 23/07/2013).
 • Aquest setè, i breu, document inclou un llistat de POSSIBLES CONFERÈNCIES I CONFERENCIANTS per a cadascuna de les jornades del treball de camp a la Serra de Tramuntana (dies 10 a 15 d’octubre del 2013). Ha de quedar ben clar que hores d’ara, és una llista provisional a l’espera de poder-se confirmar definitivament a mida que s’acostin les dates. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 14/09/2013).
 • Aquest vuitè document inclou un LLISTAT BIBLIOGRÀFIC recomanat sobre l’àrea d’estudi del treball de camp a la Serra de Tramuntana (illa de Mallorca) i dividida per àmbits temàtics: descripcions generals, medi físic, medi humà, paisatge, espais naturals i ordenació del territori, aspectes culturals i finalment, guies, obres de divulgació i recursos electrònics. Es pot consultar en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 19/09/2013).
 • Aquest novè document presenta l’anomenat QUADERN DE LA TRONCAL que inclou informació detallada de les sessions a dur a terme, continguts i programes dels quatre mòduls implicats (Temes avançats, Planejament territorial, Ciutat i espais metropolitans i SIG, planejament i paisatge), a més de l’especificació de les conferències previstes (6), la sortida de camp a Mallorca i els mecanismes i percentatges d’avaluació. No us podeu perdre l’àmplia bibliografia de consulta que inclou, així com també els enllaços web. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 26/09/2013).
 • En aquest enllaç web podeu accedir a un reportatge emès fa pocs dies al programa Thalassa i dedicat a la Serra de Tramuntana de Mallorca (en català). Es pot considerar com una introducció a la sortida de camp de l’itinerari d’Ordenació del Territori que es farà durant el mes d’octubre (darrera data d’actualització: 30/09/2013).
 • Aquest desè document inclou el CALENDARI DE CLOENDA DEL TREBALL TRONCAL fet sobre la Serra de Tramuntana de Mallorca, des del 27 de gener al 4 de febrer. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 28/01/2014).
 • Aquest darrer document inclou les BASES PER A LA GESTIÓ DEL PAISATGE DE LA SERRA DE TRAMUNTANA: 13 PROPOSTES I 55 PROJECTES, és a dir, la recopilació final de tots els projectes elaborats pels estudiants de l’itinerari d’Ordenació del Territori en el marc de la troncal que ha agrupat els quatre mòduls implicats (Temes avançats,Planejament territorial,Ciutat i espais metropolitans i SIG, planejament i paisatge). Disposeu de tot el document complet en aquest enllaç del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (darrera data d’actualització: 19/02/2014).

 

FOTOGRAFIES

El següent enllaç correspon a un àlbum de fotografies preses per estudiants i personal docent del màster en la seva estada a l’illa de Mallorca durant els dies 10 a 15 d’octubre, com a treball de camp per a la realització posterior dels mòduls que componen els ensenyaments troncals del màster.