Gestió de la Mobilitat: Menorca (2014-15)


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

DOCUMENTS


 

  • Aquest primer document és l’ESBORRANY INICIAL DE TEMA I PROPOSTA DE CALENDARI del treball de camp a fer a l’illa de Menorca i que és la columna vertebral dels continguts dels mòduls que integren el pla d’estudis en el seu primer semestre (itinerari d’Ordenació del Territori). Com es pot observar, el tema proposat és la gestió de la mobilitat a Menorca. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 30/05/2014).
  • En aquest segon document es presenta una proposta bastant definida -però encara provisional- del GUIÓ D’ACTIVITATS DIÀRIES a dur a terme durant el treball de camp a Menorca, amb especificació de llocs, temes, conferències, etc. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 23/07/2014).
  • En aquest tercer document es presenta la informació més detallada del CICLE DE CONFERÈNCIES DIÀRIES que és previst que se celebri durant l’estada a Menorca amb motiu de la sortida de treball de camp. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 17/09/2014).
  • Aquest quart document inclou la proposta del PROGRAMA DEL TREBALL DE CAMP durant la sortida a l’illa de Mallorca (dies 13 a 17 d’octubre del 2014), elaborada per en Jaume Mateu. S’hi detalla l’itinerari, parades, horaris aproximats, allotjaments i conferències per a cadascuna de les jornades. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 17/09/2014).
  • Aquest cinquè document presenta l’anomenat QUADERN DE LA TRONCAL que inclou informació detallada de les sessions a dur a terme, continguts i programes dels quatre mòduls implicats (Temes avançats, Planejament territorial, Ciutat i espais metropolitans i SIG, planejament i paisatge), a més de l’especificació de les conferències previstes (6), la sortida de camp a Menorca i els mecanismes i percentatges d’avaluació. No us podeu perdre l’àmplia bibliografia de consulta que inclou, així com també els enllaços web. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 24/09/2014).
  • En aquest sisè document podeu consultar la PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE LA TRONCAL feta als estudiants, que inclou un resum de les conferències a celebrar, els objectius i temàtiques del treball de camp a Menorca, etc. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 8/10/2014).
  • En aquest setè document es presenta la DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS DE TREBALL feta entre estudiants i àmbits a analitzar dins l’exercici de la troncal de Menorca. Disposeu d’informació més detallada en aquest enllaç (darrera data d’actualització: 24/10/2014).
  • Aquest darrer document inclou les BASES PER AL PLANEJAMENT I GESTIÓ DE LA MOBILITAT A L’ILLA DE MENORCA, és a dir, la recopilació final de tots els projectes elaborats pels estudiants de l’itinerari d’Ordenació del Territori en el marc de la troncal que ha agrupat els quatre mòduls implicats (Temes avançats, Planejament territorial, Ciutat i espais metropolitans i SIG, planejament i paisatge). Disposeu de tot el document complet en aquest enllaç del Dipòsit Digital de Documents de la UAB (darrera data d’actualització: 15/12/2015).