4dba1412-df42-4111-8eeb-c17b7cbafebc

I Seminari del Grup de Recerca en Geografia i Gènere del curs 23/24

El passat divendres 13 d’octubre, Asun Blanco, Inmaculada Díaz i Mariana Martínez van participar a la primera sessió del curs 2023-2024 del seminari del Grup de Recerca en Geografia i Gènere.

Asun Blanco i Inmaculada Díaz, professores del departament de Geografia i membres del Grup de Recerca TUDISTAR, van fer una conferència anomenada “Turisme i gènere al segle XXI. Aportacions a una nova agenda de recerca”. El grup TUDISTAR treballa en temes de turisme des de fa més de 20 anys. Malgrat evidenciar la importància del turisme des de la perspectiva de gènere, com un tema que no és nou, es constata recentment que no existeix una continuïtat com a línia de recerca a l’acadèmia espanyola o catalana. Per contra, si existeixen aportacions provinents d’Amèrica Llatina que poden ser referents imprescindibles amb els quals crear una xarxa d’objectius comuns.

Marina Martínez, doctoranda de la Universidad del Litoral Santa Fe, Argentina, va presentar la seva recerca anomenada “La casa, les dones i els cicles del riu. Sobre la construcció d’habitabilitat en un barri que s’inunda, a la ciutat de Santa Fe-Argentina”. La Vuelta del Paraguayo és un barri de ribera de la ciutat de Santa Fe que es localitza a la vall fluvial del Riu Paraná i té la peculiaritat que cíclicament pateix inundacions. En aquesta presentació, es va aprofundir sobre quines són les estratègies de construcció d’habitabilitat que despleguen les dones a les seves cases per poder conviure amb els cicles del riu.