WhatsApp Image 2024-01-08 at 10.56.12

II Seminari del Grup de Recerca en Geografia i Gènere del curs 23/24

El divendres 15 de desembre, Amalia Calderon Argelich i Nicole Chávez González, van participar a la segona sessió del curs 2023-2024 del seminari del Grup de Recerca en Geografia i Gènere.

Amalia Calderon Argelich és investigadora del Barcelona Laboratory for Urban and Environmental Justice and Sustainability i de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB). La conferència impartida es titula: “La ciutat verda des d’una perspectiva de justícia ambiental i gènere: cas d’estudi de Barcelona”. D’entrada, Amalia problematitza la manca d’una anàlisi crítica sobre com la planificació de la Infraestructura Verda Urbana es relaciona amb les desigualtats ambientals, socials i de gènere. Així doncs, a través de dos estudis diferents, la seva investigació pretén contribuir a un enfocament més inclusiu i just del verd urbà per tal de crear entorns urbans més equitatius i sostenibles amb una perspectiva de gènere.

El primer estudi tracta sobre com les desigualtats de gènere han estat una dimensió específica particularment obviada en la planificació de la vegetació urbana. A través d’una avaluació en els plans i projectes de verd urbà a nivell local, s’han identificat com s’estan tenint en compte temes d’equitat social i de gènere en el disseny i la implementació dels espais verds de la ciutat de Barcelona. En el segon estudi, s’observa com la pandèmia de COVID-19 ha generat canvis sobre l’ús de l’espai públic, afectant de forma interseccional a les veïnes dels barris de Barcelona. Es mostraran els canvis relacionats amb l’ús i la percepció dels espais verds i blaus públics per part de les dones i persones no binàries al llarg de la pandèmia en els barris de Sant Antoni i La Barceloneta, dintre el context de processos de gentrificació i turistificació.

Finalment, Nicole Chávez González, doctorada del programa de Doctorat d’Estudis de Gènere de la UAB i del Programa de Doctorat de Sociologia de la Pontificia Universidad Católica de Xile, va presentar els objectius i el plantejament de la seva recerca.