lectura mariana tafur

Lectura de la tesi “Arriscar la vida per viure. Dones rurals defensant drets ambientals i territorials a Colòmbia” de Mariana Tafur

El 12 de desembre de 2023, la Mariana Tafur Rueda va presentar a la UAB la tesi doctoral “Arriscar la vida per viure. Dones rurals defensant drets ambientals i territorials a Colòmbia”. Programa de Doctorar de Geografia. Tesi dirigida per Mireia Baylina (UAB).

En els darrers anys, la defensa de la terra, els territoris i la natura ha posat les dones rurals colombianes en perill, ja que defensar els rius, els parem, les muntanyes i la selva és protegir els recursos que estan en disputa a tot el món. I encara que és important referir-se al que defensen, també és clau parlar-ne. Aquestes dones afrodescendents, camperoles i indígenes cada dia arrisquen les seves vides per això que estan defensant. En aquest sentit, aquesta tesi té com a finalitat analitzar les lluites i les reivindicacions de les dones rurals defensores de drets ambientals i territorials a Colòmbia des d’una perspectiva de gènere i interseccional. Per això, es fa una revisió sistemàtica d’articles científics als camps de la geografia, els estudis feministes, els estudis rurals i els estudis d’Amèrica Llatina, per a després dur a terme entrevistes a vint líders de cinc regions del país. A partir de les entrevistes es revelen tres dimensions en què el lloc cobra importància per a la defensa de drets: el cos-territori, el fet local-comunitari i el fet global. Amb aquestes dimensions es pot fer una anàlisi més comprensiva de les estratègies de resistència i resiliència que aquestes dones adopten en el dia a dia. És important donar visibilitat a les líders en la mesura que la seva agència va en paral·lel a l’apoderament i més enllà. La investigació il·lustra la complexitat dels espais rurals a escala global i les lluites de les comunitats rurals per la pervivència als seus territoris.