La mobilitat sostenible i saludable en espais urbans: La Universitat Autònoma de Barcelona com exemple (2021-2022)


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

Projecte 2021-22: La mobilitat sostenible i saludable en espais urbans: La Universitat Autònoma de Barcelona com exemple

Articular un sistema de mobilitat sostenible i saludable en espais suburbans de la metròpoli es un dels reptes complexos en l’ordenació del territori. En espais poc densos i vertebrats entorn del transport privat, es fa difícil apostar per un model de mobilitat on els transports actius -a peu i en bicicleta- i els públics, siguin els protagonistes.

El campus de la universitat autònoma de Barcelona, ubicat en un espai suburbà, aïllat i llunyà de qualsevol trama urbana consolidada, on cada dia hi arriben unes 50.000 persones, es un territori idoni per pensar els reptes de la mobilitat quotidiana.

En el treball troncal del màster s’estudiarà el campus de la UAB com una centralitat metropolitana, amb necessitats de connexió amb els municipis de l’entorn i amb Barcelona i de mobilitat interna. L’exercici es dissenyarà en dues fases una de diagnosis i una segona més prepositiva.

Presentació de projectes 2021-2022

Projecte troncal curs 2021-2022 del Màster en Estudis Territorials i Planejament de la UAB: La Mobilitat a la UAB i el seu encaix Metropolità.