pres-virDavant de les incerteses que es presenten, els mòduls de primer semestre del màster oficial de Estudis Territorials i Planejament oferiran la docència presencialment i també online.

El màster rep estudiants de molts països i no es pot pensar en una situació homogènia per a tots. Aquesta mesura assegurarà que es pugui seguir el curs amb les mateixes garanties de qualitat amb les que sempre hem impartit els estudis