• Anthesis Lavola
 • Persona amb experiència en la redacció de documents, articles o estudis, amb experiència i/o coneixements en redacció de documents de planificació de la mobilitat, la planificació i gestió de la xarxa de transport públic i de xarxes no motoritzades i, en general d’ordenació de la mobilitat amb criteris de sostenibilitat.
 • Responsabilitats:
  • Elaboració d’estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
  • Estudis i plans de mobilitat municipals.
  • Plans de Desplaçaments d’empresa.
  • Estudis de mobilitat diversos (camins escolars, estudis de millora del transport públic, estudis d’ocupació i rotació de zones blaves, plans directors de la bicicleta…).
  • Capacitat per assumir tasques de responsable de projecte per tal de liderar projectes (gestió econòmica) i equips de treball.
  • Es valorarà experiència en participació en projectes europeus relacionats amb la mobilitat.
 • Es valorarà formació complementària de màster, postgrau o especialització en mobilitat i transports

Tota la informació aquí