La mobilitat, la pacificació urbana, l’empoderament ciutadà davant del transport privat, el pas endavant que han de fer els transports col·lectius o la peatonalització dels espais. Tot això seran eixos centrals de la propera edició del màster.

Quin paper han de jugar les ciutats mitjanes de les corones urbanes a les metròpolis en tot això? Ho estudiarem a fons i en farem propostes aplicades.

noticia_metip_eixuab