La Florida i Les Planes


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

Els barris formen part del districte IV i estan localitzats al Samontà de la ciutat, ocupant una posició elevada sobre el delta del riu Llobregat. En una superfície reduïda, 0,8Km2 vivien l’any 2017, 43.077 habitants resultant una densitat de població de més de 56 mil habitants per km2. Aquests dos barris junt amb el districte II (Collblanc/La Torrassa) estan considerats com l’àrea urbana de major densitat de població de tota Europa (estudi University of Sheffield).

Encara que ja s’obren uns primers carrers a la dècada del 1920 i 1930, els barris creixement fortament a partir de la dècada dels anys 1950-1960, com a conseqüència de l’arribada massiva de població de la resta d’Espanya a l’àrea metropolitana de Barcelona. Des de l’any 2000 la immigració massiva de població estrangera ha arribat que en l’actualitat un 43% dels habitants dels dos barris hagin nascut en un altre país (la mitjana de la ciutat es situa al 30%).

Blocs Florida

Dins del barri es troba una peça urbana que destaca per la precarietat de l’habitatge, l’espai urbà i les condicions socials, i que està sent objecte l’actualitat del Pla Integral Les Planes Blocs Florida. Aquest petit polígon urbà, conegut popularment com los Bloques, agrupa 816 habitatges amb una dimensió entre 35 i 40m2 promogudes per l’Obra Sindical del Hogar del franquisme a partir de 1955.

Parc de les Planes

Un espai en el Samontà que es dedicà als cultius de vinya i cereals. La construcció del Canal de la Infanta i la industrialització del Pla de Barcelona durant el segle XIX conduïren a la implantació d’algunes indústries de materials de construcció i de productes químics en el territori que ocupa actualment el parc, i que conserva com a testimoni algunes de les xemeneies de les indústries. En 1976 el Pla General Metropolità ja preveia l’ús d’aquest creixement en les dècades anteriors, l’absència d’espais llibres i  una forta densitat urbana i de població. Inaugurat en 1986 es tracta del parc urbà més extens de la ciutat serveix d’espai d’oci i de connexió pels diferents barris que es situa al voltant: Les Planes, La Florida, Can Serra, Pubilla Cases i Sant Josep. Part de l’espai és ocupat pel cementiri municipal de l’Hospitalet.