TFM METiP 2017-2018


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

L’accés a la terra a Catalunya. Anàlisi de l’estat de la qüestió a Catalunya i Europa (França, Bèlgica i Alemanya)

Alumne: Pol Tarrida Aribau
Director: Antoni F. Tulla i Pujol
Veure memòria

Barrios del extrarradio en transformación. Ciclo de vida y renovación sociodemográfica: El caso de Montbau en Barcelona

Alumne: Clàudia Marco Garcia
Directors: Antonio López Gay y Miguel Solana Solana
Veure memòria

Centres urbans: ús de l’espai públic obert i activitat comercial

Alumne: Àngels Pérez Mateos
Directors: Àngel Cebollada Frontera i Ana Vera Martín
Veure memòria

El fenomen dels assentaments informals a la Catalunya del segle XXI. El cas de la ciutat de Tarragona

Alumne: Eduard Ferrer Torres
Director: Oriol Nel·lo i Colom

Hotels, allotjament i turistes a Barcelona: evolució, dinàmiques i reptes per un desenvolupament

Alumne: Àlex Cubells Barrufet
Directora: Antònia Casellas Puigdemasa

Segregación social y movilidad en Osuna

Alumne: Patricia Olmedo Márquez
Director: Àngel Cebollada Frontera

Participación ciudadana, territorio y género: evaluación de los procesos de participación ciudadana del servicio de evaluación ambiental de la Región Metropolitana de Chile

Alumne: Cristobal Carreño Cabrera
Director: Marc Parés Franzi

Repensant la Gran Via de Sabadell, davant del paradigma de la sostenibilitat

Alumne: Antoni Font Renom
Director: Àngel Cebollada Frontera
Veure memòria

(Re)pensando la participación ciudadana en proyectos de usos de espacios urbanos: estudio de caso del Palacio de la duquesa de la sueca en Madrid

Alumne: Fernando García Bachiller
Directora: Anna Ortiz Guitart

L’efecte “Airbnb” arriba a les ciutats mitjanes: El cas de l’Hospitalet de Llobregat

Alumne: Oscar Garsaball Miquel
Directora: Asun Blanco

La cadena agroalimentària a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Anàlisi de les característiques en clau de Sobirania Alimentària

Alumne: Jordi Teixidó Carrion
Directora: Antònia Casellas Puigdemasa

La huella territoral de la generación de energía electrica en chile: el caso de las regiones de antofagasta, metropolitana de santiago y del biobío

Alumne: Karen Pradenas Canales
Director: Oriol Nel·lo i Colom

El Baix Cinca. Paisatges de l’aigua

Alumne: Laura Belenguer Seuma
Director: Oriol Nel·lo i Colom
Veure memòria