TFM METiP 2009-2010


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

Paisatge i foc. El foc com a creador de paisatge

Alumne: Núria Monrós González
Directors: Enric Mendizábal i Joan Manuel Soriano

Una avaluació de la dinamització i regeneració comercial en els barris desafavorits de Catalunya

Alumne: Miquel Pybus Oliveras
Director: Francesc Muñoz Ramírez

Habitatge i segregació social a l’àmbit metropolità de Barcelona

Alumne: Albert Arias Sans
Director: Francesc Muñoz Ramírez

La desindustrialització dels nuclis urbans: el cas de les zones de transformació d’ús de Sabadell

Alumne: Oriol Mestre Vall
Director: Abel Albet

El barrio de Sants: nuevos paisajes de conflicto. Un instrumento de análisis

Alumne: Nicola Dimitri Reali
Director: Enric Mendizábal

La evolución de la población extranjera en el barrio de Besós

Alumne: Sara Garzarelli
Director: Miguel Solana

Geohistòria ambiental de la Barcelona del segle XIX. Un estat de la qüestió

Alumne: Marta Canedo Arnedo
Director: Enric Mendizábal

La vulnerabilitat dels hàbits d’interès comunitari afectats per les transformacions dels usos del sól causades pel projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues

Alumne: Raquel Ubach
Director: Pere Serra

Mètode per a la captació digital de la informació territorial de les dues primeres edicions del Mapa Topogràfico Nacional

Alumne: Jordi Duch Cortinas
Director: Joan Carles Llurdés

Estat de la qüestió de l’Eix Mediterrani ferroviari de mercaderies en l’àmbit dels Països Catalans i la seva connexió amb Europa

Alumne: Arnau Català Gomis
Director: Antoni Durà

Mesura de l’equitat ambiental; metodologia i aplicació de l’índex d’equitat ambiental a Catalunya

Alumne: Lluís S. Salinas Roca
Director: Josep Espluga

Un diálogo teórico para el estudio de los proyectos de cooperación para el desarrollo territorial

Alumne: Brice de Reymaeker
Directora: Maria Dolors Garcia Ramon

Les vies de comunicació de domini públic del Parc Natural del Montseny: un estat de la qüestió

Alumne: Alexandro Banda Rodríguez
Director: Albert Pèlachs

Les vies de comunicació de domini públic del Parc Natural del Montseny: un estat de la qüestió

Alumne: Lluís Miquel López López
Directors: Anna Badia i Joan Manuel Soriano

La huella glocal de los espacios turísticos litorales: el caso de la platja de Palma. Evolución, reproducción e impactos

Alumne: Ismael Yrigoy Cadena
Director: Joan Carles Llurdés

Identitats locals dins la ciutat global. La construcció de Sant Andreu de Palomar dins Barcelona

Alumne: Roger Sánchez Esteban
Directors: Anna Badia i Enric Mendizábal

La població i les activitats económiques de la Baixa Cerdanya en la segona meitat del segle XVIII

Alumne: Josep Maria Prat Forga
Directora: Gemma Cànoves

Comarques centrals valencianes. Una nova escala de planejament territorial al País Valencià?

Alumne: Joan Ignasi Cervera Arbona
Director: Antoni Durà

Una aproximación a la discapacidad en España a partir de la edad, 2008

Alumne: A. Carolina Saavedra
Director: Amand Blanes

Dinámicas espaciales de los sistemas residenciales del sur de Europa

Alumne: Carla Guadalupi
Director: Juan Antonio Módenes 
Veure memòria

 

Sub-saharian immigrant women in Spain: the exception to current theories in immigrant health?

Alumne: Anna M. Speciale
Directora: Montserrat Solsona

Crecimiento y estado nutricional de la población infantil en España. Tendencias recientes y condicionantes sociodemográficos

Alumne: Doris Cristina Quintero Lesmes
Director: Antoni D. Cámara