La mobilitat activa en entorns metropolitans: Anàlisi i planejament per a la política integral de la bicicleta (2022-2023)


Si penses que el disseny de les ciutats condiciona la vida quotidiana, la mobilitat, la gentrificació o el turisme, aquest és el teu màster

Articular un sistema de mobilitat sostenible i saludable en espais suburbans de la metròpoli es un dels reptes complexos en l’ordenació del territori. En espais poc densos i vertebrats entorn del transport privat, es fa difícil apostar per un model de mobilitat on els transports actius -a peu i en bicicleta- i els públics, siguin els protagonistes. Des del curs passat, el màster es focalitza en activitats aplicades en la mobilitat quotidiana en un entorn metropolità. El curs passat, amb el títol «El Campus de la UAB i el seu encaix territorial», ubicat en l’anàlisi al Campus de la UAB. Enguany el títol és «Mobilitat activa en entorns metropolitans. Anàlisi i planejament per a la política integral de la bicicleta» i l’àmbit d’estudi es centra en una ròtula metropolitana. Els municipis que la integren són Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Badia del Vallès i Barberà del Vallès, tots ells dins de la primera corona metropolitana de Barcelona.

Presentació de projectes 2022-2023

 

Dimarts 24 de gener es van presentar els resultats del projecte “Mobilitat activa en entorns metropolitans. Anàlisi i planejament per a la política integral de la bicicleta a la sala de Graus de la facultat en un acte inaugurat per la degana de la facultat de Filosofia i Lletres Margarita Freixas, la directora del departament de Geografia Anna Badia i el director del projecte Àngel Cebollada.

L’alumnat del màster va exposar els projectes i propostes elaborats al voltant de la xarxa ciclable, aparcaments per a bicicletes i serveis compartits, la logística de la bicicleta, formació i capacitació, governança, i comunicació. Aquesta exposició va anar seguida de la participació de representats de les entitats implicades i del públic assistent.

L’acte el va concloure el coordinador de màster Jordi Nadal amb un resum de les aportacions fetes per l’alumnat, felicitant la feina acadèmico-professional duta a terme i agraint a tots els presents la seva participació i implicació en aquest projecte que es desenvolupa sota el paraigua de l’ensenyament per reptes.