Lectura de la tesi doctoral: “El espacio como agente coeducador. Participación y transformación feminista de patios escolares en Santa Coloma de Gramenet” de Dafne Saldaña

El dia 12 de febrer de 2021 Dafne Saldaña va presentar a la UAB la tesi doctoral: “El espacio como agente coeducador. Participación y transformación feminista de patios escolares en Santa Coloma de Gramenet”. Programa de Doctorat Interuniversitari en Estudis de Gènere: Cultura, Societats i Polítiques, Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere. Tesi dirigida per Anna Ortiz Guitart.

Els espais són el medi físic on tenen lloc les relacions socials. El seu disseny condiciona les nostres formes de vida, les nostres oportunitats i experiències vitals. La configuració dels espais no és neutra, depèn de qui i com decideix, de les experiències i els cossos que es prenen de referència i de les necessitats que es prioritza satisfer. Des de l’arquitectura i l’urbanisme feminista s’ha criticat el disseny androcèntric i capitalista de les ciutats, un model que genera espais jeràrquics i excloents que reforcen les desigualtats socials. Entre tots els espais urbans, el pati de l’escola és un lloc on quotidianament es territorialitzen les desigualtats de gènere des de la infància. La seva normalització i justificació constitueixen aprenentatges invisibles que són interioritzats per els nens i les nenes. D’aquesta manera es reforça una educació sexista en la que les dones (i les persones que no compleixen amb els mandats de gènere) ocupen posicions subordinades i perifèriques en l’estructura social i, en consonància, es restringeix el seu accés als espais de centralitat i visibilitat quedant relegades als llocs menys valorats. Considerant l’espai com un agent educador (coeducador o deseducador), es planteja com imprescindible tenir en compte la dimensió espacial per aconseguir que l’educació sigui, tal i com defenen les pedagogies crítiques i feministes, un camí per assolir l’emancipació i una major justícia social. Aquestes pedagogies aposten per un aprenentatge basat en processos col·lectius de reflexió i d’acció localitzats i contextualitzats. Per aquest motiu s’ha considerat la metodologia d’Investigació Acció Participativa com la més indicada per desenvolupar el cas d’estudi d’aquesta tesi, un procés comunitari en el que l’anàlisi i la transformació d’un espai quotidià de les criatures, el pati de l’escola, serveix com a pretext per visibilitzar les desigualtats de gènere, identificar-les específicament en la seva dimensió espacial y buscar solucions a partir dels recursos de la comunitat i de l’entorn. Amb aquest treball s’ha volgut promoure la presa de consciència, la visibilització de les desigualtats de gènere i l’acció col·lectiva de les comunitats educatives al voltant del pati de l’escola, utilitzant metodologies i tècniques d’anàlisi socioespacial com eines educatives i aportant solucions tècniques capaces de materialitzar les idees col·lectives. A més, s’han generat materials i recursos que permeten replicar i escalar aquest procés en altres contextos. Aquesta tesi vol posar en valor el potencial de l’educació espacial feminista per assolir unes societats sense desigualtats per motius de gènere i lliures de violències masclistes.