Conferencia 2016

 

International Conference on Feminist Geographies and Intersectionality: Places, Identities and Knowledges, Universitat Autònoma de Barcelona, del 14 al 16 de juliol de 2016.

El Grup de Recerca de Geografia i Gènere de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va organitzar, entre el 14 i 16 de juliol de 2016, la Conferència Internacional Feminist Geographies and Intersectionality: Places, Identities and Knowledges, i va comptar amb el suport de la Comissió de Geografia i Gènere de la International Geographical Union (IGU), la Societat Catalana de Geografia, l’Institut d’Estudis Catalans i la Facultat de Lletres de la UAB. Durant els tres dies de la conferència, investigadores d’arreu del món van presentar comunicacions sobre gènere i d’altres identitats que juguen un paper significatiu en l’experiència dels llocs: edat, classe social, etnicitat, sexualitat i habilitats. La conferència va comptar amb 76 participants de 21 països diferents (Alemanya, Argentina, Bèlgica, Brasil, Canadà, Estats Units, Espanya, França, Grècia, India, Islàndia, Israel, Itàlia, Nova Zelanda, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Singapur, Suècia i Turquia) i es va organitzar amb tres ponents convidades, dotze sessions amb les corresponents comunicacions, una taula rodona amb quatre ponents convidades i una passejada pel centre de Barcelona.

La geògrafa Joos Drooglever Fortuijn de la Universitat d’Amsterdam va presentar la primera ponència “Gender and Intersectionality in geography teaching”. En aquesta va assenyalar de quina manera el concepte d’interseccionalitat pot ser útil en l’ensenyament de la geografia i com la interrelació d’aquest concepte amb d’altres com la desigualtat, la marginació, l’exclusió, la discriminació, el prejudici, el poder i l’hegemonia poden ser rellevants en l’exercici crític de l’ensenyament de la nostra disciplina a la gent jove. La segona ponència va córrer a càrrec de la urbanista palestina resident a Israel Hanna Hamdam Saliba i es va titular “The multiple power structure and the shaping of Arab Women’s spatial experiences in the urban space”. El seu treball se centra en les narratives de dones àrabs que viuen a Tel Aviv i Barcelona i va exposar com les diferents estructures de poder influencien en les experiències d’aquestes dones a l’espai urbà i com a través de la negociació i la resistència reconstrueixen les seves pràctiques espacials quotidianes a la ciutat. La tercera ponent va ser la geògrafa Margarida Queirós do Vale de la Universitat de Lisboa, que va presentar la ponència “Gendering smart cities: time-spaces and places for feminisms” sobre les innovacions tecnològiques a la nostra societat i el seu paper innovador i rellevant en la recollida d’informació sobre aspectes socials i econòmics des d’una perspectiva de gènere.

Les comunicacions presentades es van classificar en 12 temes, corresponents sessions organitzades: ensenyament i aprenentatge, activisme, teoria de la interseccionalitat, sexualitats, treball i contracte de gènere, identitats i representacions, planificació urbanística i polítiques, masculinitat, religions, migracions, metodologies i mobilitats. Aquest ampli ventall d’interessos (tant de contingut com metodològics) mostra el dinamisme i la riquesa que els estudis de geografia i gènere tenen actualment en molts països del món. Les sexualitats, les masculinitats, les representacions i l’activisme, i més concretament els aspectes relacionats amb els drets humans, la ciutadania, la justícia ambiental, el dret a l’habitatge i els estudis queer, entre d’altres, van ser els eixos temàtics més representades a la conferència. També presents van ser les temàtiques tradicionalment estudiades en geografia feminista, com el treball, l’urbanisme, les migracions i les mobilitats. Especialment interessants (i plenes de participants!) van ser les sessions dedicades a la teoria i la metodologia degut sobretot al que es podia aprendre d’aquestes presentacions (pel que fa als referents teòrics i a les noves idees en les tècniques metodològiques). Es va valorar també molt positivament la sessió dedicada a les religions perquè, malgrat ser un tema poc estudiat a casa nostra, resulta molt significatiu per mostrar el paper de la afiliació religiosa (o de la seva manca) en la conformació de la identitat cultural i el sentiment de pertinença al lloc on es viu. Algunes de les comunicacions van considerar de manera transversal, a més del gènere, d’altres identitats com l’etnicitat, la classe social, l’edat o la nacionalitat i d’altres, en canvi, com la de les habilitats físiques o psíquiques no van aparèixer en cap estudi presentat. Malgrat això, la interseccionalitat va ser, indubtablement, l’eix teòric principal de la conferència i la base teòrica sobre la que es va discutir més. Aquest concepte posa de manifest la necessitat d’estudiar les múltiples interconnexions entre diferents estructures de poder com el gènere, la classe, social, l’ètnia, la sexualitat i l’edat; ja que les persones vivim aquestes diferents posicions de forma simultània, i a més es constitueixen entre elles.

La taula rodona “Intersectionality and Feminist Geography”, moderada per Maria Rodó-de-Zárate de la Universitat Oberta de Catalunya, es va fer a l’Institut d’Estudis Catalans dissabte al matí, i va permetre tenir la oportunitat d’escoltar veus de reconegut prestigi internacional que han treballat sota el paraigües d’aquest concepte. Les participants van ser Marianne Blidon de la Universitat de Paris 1, Peter Hopkins de la Universitat de Newcastle, Lynda Johnston de la Universitat de Waikato i Dina Vaiou de la Universitat Nacional Tècnica d’Atenes. En aquesta sessió es va parlar de les dinàmiques interseccionals de les estructures de poder i el paper central que juga l’espai situat, el lloc, com a part constituent d’aquestes dinàmiques; es va contextualitzar el desenvolupament de la teoria interseccional i es van relacionar els desenvolupaments teòrics de la interseccionalitat amb el concepte d’espai. A continuació, les participants a la taula rodona van debatre sobre la posada en pràctica de la interseccionalitat a l’hora de fer recerca i treball de camp; van assenyalar com la geografia feminista ha incorporat el concepte d’interseccionalitat en la seva recerca (encara que a vegades de manera poc visible) i van mostrar el potencial de la geografia feminista a l’hora d’incorporar l’enfocament interseccional en el desenvolupament del coneixement de l’espai i de les relacions socials.

Per a finalitzar de manera lúdica la conferència, es va fer una passejada pel centre de la ciutat de Barcelona. Els geògrafs Toni Luna i Rosa Cerarols de la Universitat Pompeu Fabra van guiar al grup pel Raval, el Barri Gòtic i Santa Caterina, fent èmfasi en els espais de les dones i les activitats que feien a la ciutat des de l’època romana fins a la revolució industrial.

La conferència celebrada a la UAB va permetre celebrar també la reunió de la Comissió de Geografia i Gènere de la IGU, oberta a tots els participants. Al voltant de 25 persones van participar en aquesta trobada, on la presidenta d’aquesta Comissió, la geògrafa Shirlena Huang de la Universitat Nacional de Singapur va presentar el grup Young and Emerging Scholars (YES!), una iniciativa per crear una xarxa de col·laboració i mentoratge a geògrafes joves feministes a l’inici de la seva carrera. La plataforma YES! està organitzada col·lectivament per Kamalini Ramdas de la Universitat Nacional de Singapur, Milena Janiec de la Universitat del Sud de Florida i Caroline Faria de la Universitat de Texas.

El Comitè organitzador de la Conferència Internacional Feminist Geographies and Intersectionality de la UAB (Mireia Baylina, Maria Dolors Garcia Ramon, Aina Gomà, Anna Ortiz i Maria Prats) volen expressar la seva més sincera gratitud a totes les participants per les seves estimulants presentacions i pels rics debats generats en totes les sessions.


 

Programa de la Conferència

Programa de les sessions

 

conferencia1 conferencia2 conferencia3 conferencia4 conferencia5

 

CARTELL GEO FEMINISTA