L’economista i col·laboradora del nostre grup Lourdes Beneria, nova doctora honoris causa de la URV

Lourdes Beneria, economista i col·laboradora del grup de Recerca de Geografia i Gènere, és des de finals de novembre de 2022 doctora Honoris Causa de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Pionera en la incorporació de la perspectiva de gènere a l’anàlisi econòmica, ha contribuït a posar els fonaments de l’economia feminista com a corrent de pensament econòmic. Els seus estudis sobre el treball no remunerat de les dones i l’economia informal han comportat canvis en el Sistema de Comptabilitat Nacional. També el treball sobre les repercussions desiguals de les polítiques d’ajust estructural sobre homes i dones van posar en relleu la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques de desenvolupament.