I Seminari del Grup de Recerca de Geografia i Gènere, curs 2019-2020

El dia 21 de novembre va tenir lloc el I seminari del curs 2019-2020.

La presentació, amb posterior debat entre les presents, la va realitzar la Dra. Maria Rodó- Zárate sobre el tema: “Del dret a la ciutat al dret a l’espai: perspectives feministes, interseccionals i emocionals des de les geografies de les sexualitats.”.

Després d’un breu descans, Leyla Méndez Caro, doctoranda, va presentar el seu treball: “Sentipensares en la emergencia de la poètica del con-tacto: desafíos en las investigacions sobre cuerpos y lugares situados.” i, a l’acabar, es va fer una discussió col·lectiva.

Foto 2 seminari Foto seminari 1