Documents de treball i Informes tècnics

2016

  • Tàbara, J. D. (2016). Opinió pública, ús i comunicació del coneixement sobre canvi climàtic. Tercer Informe del Canvi Climàtic a Catalunya, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya i Institut d’Estudis Catalans.

2014

2013

  • Masera M.; Bompard,  E.; Mengolini, A.;  Fulli G.; Dum, R.; Tàbara, J. D. (Eds.) (2013). Global System Science and Global Energy Systems. JRC Scientific and Policy Reports. Brussels: European Commission, Joint Research Centre

2012

  • Parés, M.; March, H. (2012). Guies breus de participació ciutadana, 3. Guia per avaluar procesos participatius. Barcelona: Departament de Governació i Relacions Institucionals.

2011

  • Saurí, D. (2011). Crisi Econòmica i Riscos Naturals, Revista Catalana de Seguretat Pública, 24, 27-44.
  • Jaeger, C.; Tàbara, J.D.; Jaeger J. (2011). European Research on Sustainable Development. Transformative science approaches for Sustainability. Heidelberg, Germany: Springer and EC

2010

 


 

 

2008

  • Ridolfi, E.; Breton, F.; Iiglesias, A.; Geertsema, Aw.; Van Rooij, S.; Epe, M.J. (2008). First draft of the literature review on relevant climate change issues and 2009 assessment outline, EEA, Internal Report

2006

  • Tàbara, J.D. (2006). Participatory Sustainability Assessment using computer models. A: Valkering, P.; Amelung, B.; Van der brugge, R; Rotmans, J. More puzzle Solving For Policy. Integrated Assessment from Theory to Practice. The Netherlands: International Institute of Integrative Studies – European Forum for Integrated Environmental Assessment. Maastrich: ICIS.

2005

2003

  • Boada, M.; Domene, E.; Florensa, A.; Llopart, S.; Parés, M. (2003). Jardineria sostenible. Ajuntament de Barcelona: Barcelona.

2002

  • Parera, B.; Barriocanal, C. (2002). Management of protected areas through collaboration agreements: the case of Basses d’en Coll, Proceedings of the Mediterranean Symposium on Marine and Coastal Protected Areas, 241-245.

2001

  • Tàbara, J.D. (1996). La percepció dels problemes de medi ambient. Barcelona: Ed. Beta & Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.