Contacte

Grup de Recerca en Aigua, Territori i Sostenibilitat
Departament de Geografia (UAB)
Edifici B. Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra – Cerdanyola del Vallès
Catalunya

Tel.: 935 811 527

Web: http://geografia.uab.cat/grats