presentació Projectes Finals i acte de cloenda
divendres, 18 de març 2016, 9.30 - 14.00 h.


Sala de Graus, Facultat Filosofia i Lletres
Edificio B
, Campus UAB, 08193 BELLATERRA
Confirmar assistència a:
telèfon: +34 93 581 18 91; correo-e: mtig@uab.cat

 INTRA consultors de mobilitat

 Aplicació de les eines SIG a la diagnosi del Pla de Mobilitat
 Urbana Sostenible del Masnou

veure presentació

Eloi Riera i Serna 

 

 Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà

 La Xarxa d’autobusos de Barcelona. Una comparativa amb altres ciutats

veure presentació

Javier Villena Fernández 

 


 UMAT, Ajuntament de Girona

 Actualització Servei de rutes basat en OSRM

veure presentació

Luis Alberto Arroyo Soto 

 

 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola

 Proposta inicial d’una Eina Multifuncional per a la gestió del
 Parc Natural de la Serra de Collserola

veure presentació

Mercé Codina Gessé 

 

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

 Sistema d’informació de moviments del terreny de Catalunya (LLISCAT)

veure presentació

Josep Ramisa Lozano 

 

 UAB, Oficina de Medi Ambient

 Desenvolupament del SIG de jardineria de la UAB

veure presentació

Óscar Ruíz Ruíz 

 

 La Vola CoSostenibilitat

 Desenvolupament d’un cercador de plans. Plans Cercador

veure presentació

Jordi Albert Pígem i Arruego 

 

 UAB, Direcció d’Arcquitectura i Logística

 SIG per a la gestió, consulta i visualització d’infraestructures
 energètiques del Campus UAB

veure presentació

Francesc Bergadà Bofill 

 

 Museu de Ciències Naturals de Barcelona

 Georreferenciación massiva y visualización de datos de Biodiversidad

veure presentació

Alberto Orpez Milán 

 

 Observatori del Deute en la Globalització, OGD

 DEBTHUB – Desenvolupament d’un visor SIG web per a la
 visualització de Dades del Banc Mundial

veure presentació

Marc Ibars Farró 

 

 Ajuntament de Vilafranca del Penedès

 Desenvolupament d’una aplicació web per a la consulta dels
 consums elèctrics dels immobles municipals de l’Ajuntament
 de Vilafranca del Penedès

veure presentació

Oriol Fàbregas Urpí 

 

 Thigis – serveis Ambientals

 SOCIB ARApp. Desenvolupament d’una App Android per a
 visualitzar infraestructures de recollida de dades oceanogràfiques
 en Realitat Augmentada

veure presentació

Isaac Poch Almar