8a Edición TFM


La Geoinformación en tus manos. El futuro profesional que esperas, que te espera

Creació d'un servidor de mapes OGC de gestió de les fotografies aèries (SIFOTO) de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Alumno: Sonia Ambrós Albesa
Entidad: Institut Cartogràfic de Catalunya
Ver presentación

Desenvolupament d'una aplicació per a l'automatització de la simbolització d'elements del transport

Alumno: Maria Busquets i Feu
Entidad: Autoritat del transport metropolità
Ver presentación

Desarrollo de una aplicación para la gestión de la Fauna y flora del Parque de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Alumno: Ana catarina Cardoso da Luz
Entidad: Diputació de Barcelona. P.N. de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac
Ver presentación

Estructuració de la informació urbanística disponible a Catalunya, i publicació en entorn web

Alumno: Artur Ces Sánchez
Entidad: Generalitat de Catalunya,Departament de Política Territorial i Obres Públiques
Ver presentación

Aplicació Mapserver per a la gestió de les llicències d'obres públiques

Alumno: Styliani Christakopoulou
Entidad: Ajuntament de Ripollet
Ver presentación

Suport a l'estructuració de dades, anàlisi de xarxes i presentació cartogràfica de resultats del Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell

Alumno: Francesc Coll Pujol
Entidad: Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Ver presentación

Estructuració de la cartografia del Consell Comarcal del Vallès Occidental i disseny funcional d'un servidor de mapes

Alumno: Albert Escayol Fernández
Entidad: Consell Comarcal del Vallès Occidental
Ver presentación

Pla Director del Pla de l'Estany, estructuració, representació i propostes d'anàlisi

Alumno: Pablo Fernández Somoza
Entidad: Estudi Ramon Folch, Gestió i Comunicació Ambiental S.L
Ver presentación

L'accidentalitat de la motocicleta a Catalunya. Diagnosi de la situació actual. Trienni 2003-2005

Alumno: Diego Gómez Matarranz
Entidad: INTRA S.L
Ver presentación

Creació del plànol guia digital del Parc de Collserola

Alumno: Daniel Illa Montserrat
Entidad: Consorci del Parc de Collserola
Ver presentación

Millores en la gestió d'usuaris i el seu accés a la informació de l'aplicació SITMUN

Alumno: Nuria Martínez Miguel
Entidad: Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local
Ver presentación

Desenvolupament d'una aplicació per a l'actualització automatitzada del parcel·lari cadastral i el planejament urbanístic del municipi

Alumno: Oscar Membiela Santana
Entidad: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ver presentación

Elaboració d'una aplicació per a la gestió del patrimoni del Parc Natural del Montseny

Alumno: Xavier Rayo Sarrias
Entidad: Diputació de Barcelona. Parc Natural del Montseny
Ver presentación

Creación e implementación del sistema de informació catastral del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès

Alumno: Gonzalo Ruiz Ropero
Entidad: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ver presentación

Creació d'un servidor de mapes OGC de visualització de la cartografia de Gas Natural

Alumno: Elena Sauleda Serra
Entidad: Gas Natural
Ver presentación