15a Edición TFM


La Geoinformación en tus manos. El futuro profesional que esperas, que te espera

Disseny i preparació de la base cartogràfica per al visor web del Consorci del Besòs

Alumno: Sara Carles Fornós
Entidad: Consorci del Besòs
Ver presentación

Aplicació per l’actualització de dades de venda per isocrona i anàlisi de correlació entre el nivell de despesa i tipologia d’habitatge

Alumno: Aitor Jiménez Payo
Entidad: Brico Depot
Ver presentación

Creació d’un Sistema d’Informació i una aplicació web per la visualització i consulta de plans de Protecció Civil

Alumno: Albert Prat Calvo
Entidad: Generalitat de Catalunya – Direcció General de Protecció Civil
Ver presentación

Desenvolupament d’una plataforma per a el control del PRRS. Base de dades i visor SIG web

Alumno: David Bejar Tafall
Entidad: Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)
Ver presentación

Creación de una aplicación web para la visualización y consulta de datos sobre la oferta sanitaria de la República Dominicana. Aplicación al mapa sanitario

Alumno: Marta Andreu Espuña
Entidad: Consorci de Salut i Sanitat de Catalunya
Ver presentación

Servei de rutes basat en Open Source Routing Machine

Alumno: Gilbert Roma Solà
Entidad: Ajuntament de Girona – UMAT
Ver presentación

Desenvolupament d’un visor web pel Banc de Llavors del Jardí Botànic de Barcelona

Alumno: José Antonio Roselló Serra
Entidad: Jardí Botànic de Barcelona
Ver presentación

Desenvolupament de visor web per a consulta de guia urbana única dels municipis de Mallorca

Alumno: Ester Abellà Masdeu
Entidad: TIC Mallorca
Ver presentación

Aplicación para dispositivos móviles destinada a usuarios del Parc Natural de la Serra de Collserola

Alumno: Patricia García Rodríguez
Entidad: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ver presentación

Sistema d’Informació Geogràfica per localització i visualització d’espècies invasores al Delta de l’Ebre

Alumno: Adrià Jaime Torres
Entidad: Thigis – serveis Ambientals
Ver presentación

Desenvolupament d’un Sistema d’Informació Geogràfica i d’una aplicació mòbil de consulta i recollida de dades

Alumno: Victor Pinell Milian
Entidad: Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Ver presentación

Aplicación SIG en el Centro de Estudios de Transporte para el Mediterráneo Occidental

Alumno: Esteban Andrés Pineda Flores
Entidad: Centre d’Estudis de Transport de la Mediterrània Occidental (CETMO)
Ver presentación