1a Edición TFM


La Geoinformación en tus manos. El futuro profesional que esperas, que te espera

Aproximació a la construcció de les metadades d'informació geogràfica sota la normativa CEN

Alumno: Javier Alcalá Navarro
Entidad: Institut Cartogràfic de Catalunya
Ver presentación

FANAL MAP, Aplicació per a la gestió de l'enllumenat públic

Alumno: Ramón Ascolies Creixell
Entidad: ABS Informàtica SL
Ver presentación

Estructuració i integració dels plànols arquitectònics i la cartografia de referència en el projecte SIG CAMPUS

Alumno: Joaquim Calafí Rius
Entidad: Universitat Autònoma de Barcelona, LIGIT
Ver presentación

Base per al disseny d'un SIG per a la gestió dels parcs naturals de la Diputació de Barcelona

Alumno: Jordi Duch Cortinas
Entidad: Diputació de Barcelona. Servei de Parcs Naturals
Ver presentación

Projecte pilot de geocodificació a la ciutat de Girona

Alumno: Víctor Molas Giner
Entidad: Ajuntament de Girona
Ver presentación

Projecte de gestió de la xarxa de camins mitjançant un SIT

Alumno: Anna Palmada Félez
Entidad: Ajuntament de Terrassa

Anàlisi mitjançant SIG de la utilitat de diversos atributs del paisatge en l'estudi territorial i la gestió de la diversitat

Alumno: Joan Pino Vilalta
Entidad: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals
Ver presentación

Estudi de la connectivitat territorial del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)

Alumno: Guillem Terradas Mir
Entidad: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge
Ver presentación

Aplicació dels sistemes de posicionament global al Parc de Collserola i integració amb els sistemes d'informació geogràfica

Alumno: María José Teixidó Pérez
Entidad: Consorci Parc de Collserola
Ver presentación

Normalització de la informació geogràfica. Les metadades

Alumno: Antònia Valentín Crespo
Entidad: Diputació de Barcelona. Servei d’Informàtica i Telecomunicacions
Ver presentación