18a Edición TFM


La Geoinformación en tus manos. El futuro profesional que esperas, que te espera

Aplicación de herramientas SIG para el estudio de transporte a demanda en la comarca del Maresme, Barcelona

Alumno: Ana Lucía Aspillaga de Páramo
Entidad: INTRA consultors de mobilitat
Ver presentación

Exploració de les limitacions, usos i possibilitats d'explotació de les dades dels sensors tèrmics hiperespectrals

Alumno: Gemma Banchs Burguès
Entidad: PCOT, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Ver presentación

Treballs de prospecció per a l'explotació de productes/serveis derivats de l'ús d'imatges Sentinel-1

Alumno: Pol Fornés LLobet
Entidad: DARES TECHNOLOGY S.L.
Ver presentación

Definició de productes potencials de valor afegit derivats de Sentinel-2

Alumno: Aitor Guerrero Soliva
Entidad: PCOT, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Ver presentación

Anàlisi de la viabilitat de nous radiòmetres per a la monitorització del paviment de la via pública

Alumno: Narcís Ponce Callarisa
Entidad: Balam Ingeniería de Sistemas,S.L (BALAMIS)
Ver presentación

Creació d'un SIG amb visor web en base a Instamaps pel seguiment geològic i geotècnic de la xarxa ferroviària de FGC

Alumno: Albert Acedo Sánchez
Entidad: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Ver presentación

Creació d'una infraestructura de càlcul de rutes per a l'anàlisi espacial de resultats estadístics

Alumno: Gabriel Garcies Ramon
Entidad: Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)
Ver presentación

Atles Electrònic de la Guia d'ocells del Campus de la UAB

Alumno: Javier Hernández Pérez
Entidad: UAB, Oficina de Medi Ambient
Ver presentación

Migració a aplicació web de l'aplicació d'escriptori de suport a l'elaboració dels informes tècnics perceptius sobre les activitats d'ús públic en el Parc Natural de la Serra de Collserola

Alumno: Marc Rodríguez Rosell
Entidad: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ver presentación

Desarrollo de una aplicación Android para la identificación de elementos urbanos

Alumno: Elisa Ruiz Fernández
Entidad: Open Traffic System S.L
Ver presentación