Research Projects

“Hacer ciudad desde los barrios. Geografías del género y de la edad en la construcción del tejido urbano” (2010-2012).
Starting date: 2010
Ending date: 2012
Funding body: Ministerio de Ciencia e Innovación. CSO2009-10913
Main researcher: Maria Dolors Garcia Ramon
Members of the group involved: Abel Albet, Mireia Baylina, Lourdes Beneria, Rosa Cerarols, Fabià Díaz, Brais Estêvez, Xavier Ferrer, Maria Dolors Garcia Ramon, Antoni Luna, Bernat Lladó, Anna Ortiz, Maria Prats, Brice de Reymaeker, Isabel Salamaña.

 

“Presència, producció científica i estatus de les dones a l’acadèmia: el cas de la geografia a les universitats públiques dels Països Catalans” (2008-2010)

Starting date: 2008
Ending date: 2010
Funding body: Institut d’Estudis Catalans. PT2008-S0501-GCIARAMON01
Main researcher: Maria Dolors Garcia Ramon
Members of the group involved: Abel Albet, Maria Dolors Garcia Ramon, Anna Ortiz, Hermínia Pujol

 

“Espais públics. Llocs d’inclusió o d’exclusió?: Aportacions des de la geografia social i del gènere” (2006-2009).
Starting date: 2006
Ending date: 2009
Funding body: Ministerio de Educación y Ciencia. (SEJ2006-09837)
Main researcher: Maria Dolors Garcia Ramon
Members of the group involved:  Abel Albet, Mireia Baylina, Lourdes Beneria, Rosa Cerarols, Fabià Díaz,  Xavier Ferrer, Maria Dolors Garcia Ramon, Laia Oliver, Anna Ortiz, Maria Prats, Isabel Salamaña, Anna Serra, Natàlia Ribas.

 

“Sentido del lugar y prácticas de uso en los espacios públicos urbanos. Una mirada desde la geografía del género”
Starting date: 10/12/2003
Ending date: 09/12/2006
Funding body: Ministerio de Ciencia y Tecnología (BSO2003-01348)
Main researches: Maria Dolors Garcia Ramon
Members of the group involved: Maria Dolors Garcia Ramon, Abel Albet Mas, Mireia Baylina Ferré, Ariadna Cucurella Grifé, Fabià Díaz Cortés, Laia Oliver Frauca, Anna Ortiz Guitart, Maria Prats Ferret, Isabel Salamaña Serra, Anna Serra Salvi

 

“Geografía, género y vida cotidiana: intervenciones urbanas e integración social”
Starting date: 19/12/2000
Ending date: 18/12/2003
Funding body: Ministerio de Ciencia y Tecnología (BSO2000-0479)
Main researcher: Maria Dolors Garcia Ramon
Members of the group involved: Maria Dolors Garcia Ramon, Abel Albet Mas, Mireia Baylina Ferré, Ariadna Cucurella Grifé, Fabià Díaz Cortés, Anna Ortiz Guitart, Maria Prats Ferret, Isabel Salamaña Serra, Anna Serra Salvi

 

“Ajuda a Grups de Recerca Consolidats”
Starting date: 2003
Ending date: 2004
Funding body: Comissonat per a la Recerca (Generalitat de Catalunya) (SGR-00152)
Main researcher: Maria Dolors Garcia Ramon
Members of the group involved: Maria Dolors Garcia Ramon, Abel Albet Mas, Mireia Baylina Ferré, Ariadna Cucurella Grifé, Fabià Díaz Cortés, Anna Ortiz Guitart, Claudia Pedone, Maria Prats Ferret, Isabel Salamaña Serra, Anna Serra Salvi, Perla Zusman

 

“Ajuda a Grups de Recerca Consolidats”
Starting date: 2001
Ending date: 2002
Funding body: Comissonat per a la Recerca (Generalitat de Catalunya) (SGR-00049)
Main researcher: Maria Dolors Garcia Ramon
Members of the group involved: Maria Dolors Garcia Ramon, Abel Albet Mas, Mireia Baylina Ferré, Ariadna Cucurella Grifé, Fabià Díaz Cortés, Anna Ortiz Guitart, Claudia Pedone, Maria Prats Ferret, Isabel Salamaña Serra, Anna Serra Salvi, Perla Zusman

 

“Catalunya a Àfrica en el XIX i el XX: imatges i paisatges en els llibres de viatges”
Starting date: 2003
Ending date: 2003
Funding body: Institut d’Estudis Catalans, Secció de Filosofia i Ciències Socials
Main researcher: Maria Dolors Garcia Ramon (directora adjunta)
Members of the group involved: Maria Dolors Garcia Ramon, Abel Albet Mas, Rosa Cerarols Ramírez, Perla Zusman

 

“Estudio comparativo de los espacios públicos en Hannover, París y Barcelona desde una perspectiva de género”
Starting time: juny 2000
Ending time: juny 2003
Funding body: Fundació Volkswagen
Main researcher: Ursula Paravicini (Institut d’Arquitectura i Planificació de la Universitat de Hannover)
Members of the group involved: Maria Dolors Garcia Ramon, Abel Albet Mas, Anna Ortiz Guitart, Maria Prats Ferret

 

“COST Action 12: Rural Innovation”
Starting date: juny 1998
Ending date: juny 2002
Funding body: Programa Europeu de Cooperació en el Camp de la Investigació Científica i Tècnica
Main researcher: Eduardo Sevilla Guzmán (Universidad de Córdoba)
Members of the group involved: Maria Dolors Garcia Ramon, Mireia Baylina Ferré

 

“Sistema urbano y desarrollo territorial en el arco mediterráneo noroccidental (1700-2000)”
Starting date: 19/12/2003
Ending date: 18/12/2006
Funding body: Ministerio de Ciencia y Tecnología (BSO2003-02913)
Main researcher: Enric Mendizàbal Riera
members of the group involved: Abel Albet Mas

 

“Sistema urbano y desarrollo territorial en Cataluña (1700-1940)”
Starting date: 19/12/2000
Ending date: 18/12/2003
Funding body: Ministerio de Ciencia y Tecnología (BSO2000-0056)
Main researcher: Enric Mendizàbal Riera
Members of the group involved: Abel Albet Mas, Laia Oliver Frauca

 

“Sistemas territoriales contemporáneos: análisis, ordenación y gestión”
Starting date: desembre 2002
Ending date: desembre 2005
Funding body: Ministerio de Ciencia y Tecnología (BSO2002-03180)
Main researcher: Margarida Castañer Vivas
Members fo the group involved: Isabel Salamaña Serra