Membres del GRM

 
Col·laboradors del GRM
 
Col·laboradors externs
 
 
 
 
.... Investigadors  

Ricard Morén Alegret

 

Adreça   Edifici B
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 
       
Adreça electrònica   Ricard.Moren@uab.cat  
       
Despatx   B9/1068  
Telèfon   +34 93 581 4809  
Fax   +34 93 581 2001  
         

(Doctor, Warwick University 1999)


Ricard Morén Alegret és Doctor en Filosofia, PhD (University of Warwick) i Màster en Geografia Humana (UAB). Ha estat designat per la Direcció General de Recerca de la Comissió Europea com a Marie Curie Research Fellow (1996-1999) i pel Ministeri de Ciència i Tecnologia del Govern espanyol com a Investigador Ramón y Cajal (2001-2006). Actualment és Professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on també ha sigut Coordinador del Grup de Recerca sobre Migracions, GRM, reconegut com "Grup de Recerca Consolidat i Finançat" (Programa SGR 2009-2014, AGAUR, Generalitat de Catalunya). Des d'octubre 2014 Ricard Morén és així mateix coordinador de la línia de recerca sobre migracions del grup INTERFASE (SGR 2014-2016, AGAUR), també al Departament de Geografia i la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.

Ricard Morén ha realitzat i dirigit recerques sobre moviments migratoris, geografia de les organitzacions i processos d'integració a escala local, regional, nacional i internacional. Ha coordinat varis treballs de camp en diverses regions metropolitanes, rurals i semi-rurals d'Espanya, Portugal, Gran Bretanya, França, Grècia i Austràlia. Com a resultats, ha publicat llibres com Integration and Resistance. The Relation of Social Organisations, Global Capital, Governments and International Immigration in Spain and Portugal (Aldershot, UK/Burlington, USA: Ashgate Publishers, 2002) i Bon cop de mà? Món casteller, immigració estrangera i integració a Catalunya (Barcelona: Editorial Mediterrània, 2007), així com diversos articles a revistes internacionals i nacionals. A més, ha estat membre del Comité Organitzador del IV Congreso sobre la Inmigración en España (2004) i ha dirigit l'organització del International Workshop on Foreign Immigration in Small Towns and Rural Areas (2006), gran part de les ponències del qual han estat incloses al Volum 14 (Núm.6) de la revista Population, Space and Place (2008) que ell mateix va coeditar amb Graeme Hugo (Universitat d’Adelaida, Austràlia): *Hugo, G.; Morén-Alegret, R. (2008) “International Migration to Non-Metropolitan Areas of High Income Countries: Editorial Introduction” Population, Space and Place, 14 (6), 473-477. Vegeu també: *Morén-Alegret, R. (2008) “Ruralphilia and Urbophobia versus Urbophilia and Ruralphobia? Lessons from Immigrant Integration Processes in Small Towns and Rural Areas in Spain”. Population, Space and Place, 14, (6) 537-552. Altres publicacions relacionades són: *Morén-Alegret, R. (2011) "When love comes to town and when it is missing. International migration, marriage, divorce and being single in small towns and rural areas in Spain", In Heikkilä, E.; Yeoh, B. (eds.) International Marriages in the Time of Globalization, New York: Nova Science Publishers, Ltd, pp. 103-116; i d'altra banda, *Morén-Alegret, R. (2010) Procesos de integración de la inmigración extranjera en pequeñas ciudades de España. Presentación del video documental “Iberiana” Polígonos. Revista de Geografía, 20. 205-216.

A més, el setembre de 2011 Ricard Morén va co-organitzar juntament amb Lucinda Fonseca (Universitat de Lisboa, Portugal) el workshop internacional “Immigrants’ integration and sustainability in small towns”, celebrat a la Universidade dos Açores (Portugal) en el marc de la 16th International Metropolis Conference: http://www.metropolis2011.org/met/index.php

Més recentement, Ricard Morén-Alegret ha publicat, entre altres outputs destacats, el 2013 l' article “Exploring methods and techniques for the analysis of senses of place and migration”, co-escrit junt amb Cristóbal Mendoza, a la revista Progress in Human Geography. 37(6), 762–785 [Impact factor 4.489, ISI JCR Ranking 2012: 2/72 (Geography)]. A més, amb alguns antics estudiants de doctorat i altres col·legues, Ricard Morén ha publicat varis articles més, e.g. *Fatorić, S.; Morén-Alegret, R.; Kasimis, C. (2014) "Exploring climate change effects in Euro-Mediterranean protected coastal wetlands: the cases of Aiguamolls de l’Empordà, Spain and Kotychi-Strofylia, Greece", International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 21 (4), 346-360; DOI:10.1080/13504509.2014.888377 (2012 Impact Factor: 1.213); *Wladyka, D. & Morén-Alegret, R. (2014) "Polish Immigration in Barcelona: The Sagrada Familia Neighbourhood as an Arena for Interaction", International Migration, 52 (1), 146–164.  Impact Factor: 0.865, ISI JCR Ranking: 2012: 16/23 (Demography); *Fatorić, S.; Morén-Alegret, R. (2013) Integrating local knowledge and perception for assessing vulnerability to climate change in economically dynamic coastal areas: the case of natural protected area Aiguamolls de l'Empordà, Ocean and Coastal Management, 85 (A), 90-102. (Impact Factor: 1.597. 5-Year Impact Factor: 1.747).

D'altra banda, va ser Investigador Principal del projecte R+D titulat "Inmigración extranjera, sentido de lugar e identidad territorial en cinco pequeñas ciudades de España" (2006-2009), finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. Un dels seus resultats és el vídeo documental de divulgació científica "Iberiana", escrit i dirigit pel mateix Morén. D'altra banda, ha sigut coordinador de la branca barcelonina del projecte internacional "Concordia Discors. Understanding Conflict and Integration Outcomes of Inter-Group Relations and Integration Policies in selected Neighbourhoods of Five European Cities" (2011-2012), finançat per la Comissió Europea amb la coordinació general de FIERI (http://www.concordiadiscors.eu/). Recentment, també ha sigut Investigador Principal del projecte "Immigrants 'integration and the role of a diversity of organizations in Achieving sustainable small towns and rural areas" (2010-2013), finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació.

Habitualment col·labora com avaluador amb institucions de recerca de nivell nacional i internacional (entre d'altres, per la European Science Foundation, ESF, i la Comissió europea, CE). A més, ha sigut investigador convidat a la University of Warwick, UK (cinc mesos el 2008); a la United Nations University, UNU (tres mesos el 2013) i a MIGRINTER, Université de Poitiers/CNRS (tres mesos el 2014).

 

 
 
 
Llistat de publicacions