3a Edición TFM


La Geoinformación en tus manos. El futuro profesional que esperas, que te espera

Tractament de bases cartogràfiques oficials del municipi de Reus per a la seva publicació a un geoportal web

Alumno: Quim Albets Grané
Entidad: Infraplan
Ver memoria

 

Estudi i integració de bases de dades i eines SIG per a la visualització i anàlisi de dades climàtiques històriques

Alumno: Josep Barriendos Gil
Entidad: Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)

 

Sistema Integrado de Geoinformación para procesos geomorfológicos fríos de alta montaña en un escenario de calentamiento global

Alumna: Isabel Blasi Arana
Entidad: Grup de Recerca Antartic, Artic and Alpine environments (ANTLAP). Departament de Geografia. Universitat de Barcelona.

 

Disseny d’una aplicació per gestionar els talls de carrers a Granollers

Alumno: Joan Bruguera Bullich
Entidad: Ajuntament de Granollers

 

Implementación de una aplicación web para la reserva y uso compartido de vehículos

Alumno: Pablo Calzado Hermida
Entidad: Ajuntament de Rubí

 

Validació del mapa de decaïment del 2015 al 2018: influència de la meteorològia i de l’orientació topogràfica

Alumno: Roger Cano Puig
Entidad: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Base de datos y visor web: clonismo comercial en millas de oro

Alumno: Noel Carrión Matías
Entidad: Solucions Geogràfiques S.C.C.L
Ver memoria

Anàlisi, disseny, elaboració i implementació de 2 quadres de comandament dashboard sobre el dispositiu de prevenció d’incendis de l’Àrea metropolitana de Barcelona i la campanya de migració de les aus des del turó de la Magarola

Alumno:  Gerard Font Escales
Entidad: Parc de Collserola
Ver memoria

Proyecto de difusión de la base de datos de la infraestructura tranviaria de Barcelona mediante plataformas web

Alumna: María José Gaete Cerda
Entidad:  Autoritat del Transport Metropolità
Ver memoria

Visor consultable i editable per a la gestió municipal de Matadepera

Alumno: Marc Gamisans i Cassi
Entidad:  Ajuntament de Matadepera
Ver memoria

Análisis y modelización del tráfico en el municipio de Rubí

Alumno: Adrián Jiménez Morales
Entidad:  INTRA, S.L. Consultors de mobilitat
Ver memoria

Model 3D del subsòl de la ciutat de Barcelona a partir de la plataforma M.App Enterprise

Alumno:  Albert Juan Flamarich
Entidad:  Acefat
Ver memoria

Projecte de realització de dues aplicacions per a telèfon mòbil de recollida de dades arqueològiques «Imago Petram»

Alumna: Aina Muñoz Fernández
Entidad: Grup d’Arqueologia de l’Alta Muntanya (UAB)

Generación de cartografía temática, a partir de sistemes GIS, del fenómeno de isla de calor urbana y análisis del comportamiento térmico de las cubiertas urbanas

Alumno: Mateo Muñoz Montiel
Entidad: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Visor para la gestión, edición y visualización de datos paleoambientales sobre la dinámica de los bosques (Pirineos y Cantabria)

Alumno: Agustín Polonio García
Entidad: Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge (GRAMP, Departament Geografia, UAB) 

Assaig de control de la qualitat de les dades de georeferenciació retrospectiva a les col·leccions del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Alumno: Gerard Ribes Morós
Entidad: Museu de ciències naturals de Barcelona

Geoservicio de los cambios de usos del suelo, continuidad y fragmentación forestal en las comarcas de montaña (Cataluña)

Alumno: David Sánchez Carrasco
Entidad:  Departament de Geografia (UAB)
Ver memoria

Local Rainfall Analysis: Integració del submòdul Python d'anàlisi de pluges de la plataforma HEIMDALL a l'aplicació de QGIS

Alumno: Marc Solanich Faja
Entidad: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Predicció de la generació mensual de residus municipals mitjançant imatge satèl·lit nocturna

Alumna: Clara Terradellas Rosell
Entidad: Grup d’estudis sobre energia, territori i societat. (Departament de Geografia, UAB)

 

SITUA : Aplicació per estudiar les desigualtats socials amb una perspectiva interseccional

Alumna: Katia Valdés Ochoa
Entidad:  Grup de recerca de Geografia i Gènere (Departament de Geografia, UAB)
Ver memoria

Análisis regional de la contaminación lumínica en Cataluña (2014-2018)

Alumno: Daniel Villarroel Torrez
Entidad:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Ver memoria

Análisis regional de la contaminación lumínica en Cataluña (2014-2018)

Alumno: Daniel Villarroel Torrez
Entidad:  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Ver memoria

SIG per al pacte d’alcaldies. Eina de consulta i presa de decisions

Alumna: Ester Abellà Masdeu
Entidad:  Diputació de Tarragona
Ver memoria

Generation of an accurate and complete dataset of sidewalk geometries for the city of Barcelona

Alumno: Daniel Everett Rhoads
Entidad:  Complex Systems Group, at the Internet Interdisciplinary Institute (CoSIN3)