Lectura de tesi de Doctorat: “Development cooperation from the perspective of relational and constructed space” de Brice de Reymaeker, dirigida per Maria Dolors Garcia Ramon

L’ 1 de juliol de 2014, a la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i en el marc del Programa de Doctorat en Geografia, es va presentar la tesi de Brice de Reymaeker titulada Development cooperation from the perspective of the relational and constructed space. Meetings, disagreements and translations in catalan and andalusian development and gender projects in nothern Morocco, dirigida per Maria Dolors Garcia Ramon.

Tesi_Brice copia