Turisme i territori

hdr

L’assignatura s’orienta a entendre el turisme com una activitat que repercuteix en els territoris i en les societats on s’implanta i comprendre la relevancia del turisme a nivell local, nacional i internacional. El mòdul es centra en els casos de Barcelona, i Europa dins del context mundial. S’ofereixen unes eines bàsiques tant a nivell teòric com empíric per comprendre el dinamisme del fenòmen turístic des d’una perspectiva social, cultural, mediambiental i territorial i planificar les activitats turístiques. Les sessions es plantegen a partir de les exposicions del professor i els conferenciants convidats, el treball i l’exposició dels estudiants i el debat sobre casos pràctics.