Pràctiques

El Màster oficial en Estudis Territorials (MET) ofereix en el seu pla d’estudis la possibilitat de fer pràctiques curriculars (de 6 crèdits o el que és el mateix de 150h). Tot i que l’assignatura és optativa és important per després està en millors condicions d’accedir al mercat laboral.

Amb aquesta idea, al llarg dels darrers anys el Departament de Geografia ha firmat convenis de pràctiques amb entitats públiques i privades que toquen diferents àmbits. I això inclou també convenis amb grups reconeguts d’investigació de la mateixa Universitat i/o Departament. Així, perquè us en pugueu fer una idea, els convenis dels darrers quatre cursos(*) han estat amb:

D’altra banda, cal saber també que existeix la possibilitat de convalidar les pràctiques en funció de l’experiència laboral, demostrable, en àmbits que estiguin relacionats amb algun dels temes tractats als dos màsters. I finalment, es contempla també la possibilitat d’allargar les pràctiques curriculars a la mateixa entitat on s’han fet, i un cop acabades, amb la modalitat de pràctiques extracurriculars, les quals s’han de gestionar a través del Servei d’Ocupabilitat de la UAB (Treball Campus).

(*). Convenis anteriors de pràctiques no garanteixen sempre convenis futurs.