Mobilitat i territori

Aquest mòdul tracta d’explicar la mobilitat dins del nou paradigma de la sostenibilitat. Reinterpretant els conceptes de desplaçament i mitjà de transport en un entorn urbà o metropolità. La mobilitat és un aspecte més de la ciutat pel que s’ha d’interpretar en el territori urbà per poder entendre que és la mobilitat sostenible. Pel desenvolupament d’aquest temes utilitzem lectures d’articles acadèmics actuals i també el llibre de  Jane Jacobs, Mort i vida en les grans ciutats. Durant el curs, i classe rera classe,  cadascún dels capítols del llibre són comentats pel grup d’alumnes, com una part introductòria de cada un dels temes desenvolupats. La mobilitat s’analitza des de la perspectiva ambiental i des de la perspectiva territorial.