L’alumnat opina

I els nostres alumnes què n’opinen del Màster?

Eva Pulido: “Aquest màster m’ha aportat habilitats per treballar en equip i m’ha permès compartir el treball amb persones de disciplines diferents a la meva”

Jordi Teixidó: “Podria recomanar el màster per la doble vessant que presenta: l’aplicada en l’àmbit de la planificació i l’orientada en l’àmbit de la recerca acadèmica”

Àlex Cubells: “Recomanaria el Màster per la troncal i les pràctiques a les empreses”

Mar Miralles: “Podria recomanar el màster per a estudiants d’arquitectura que creguin que els hi falten eines d’anàlisi social i territorial”

Eulàlia Giralt: “el màster ajuda a que s’obrin noves oportunitats laborals dins de diversos àmbits com per exemple en el meu cas que estic treballant a una consultoria de mobilitat”

Vídeo d’un ex-estudiant recomanat el METIP
Metip