Gestió de l’aigua, l’energia i el territori

hdr

L’assignatura presenta els debats actuals sobre la gestió dels recursos hídrics i energètics, destacant la dimensió territorial. Es recopilen casos d’estudi a diferents àrees del món sobre aquests temes, però amb especial atenció a l’àmbit mediterrani. El curs prestarà especial atenció en contrastar models de gestió convencionals basats en tecnologies centralitzades, enfocaments experts i gestió “top-down”, amb altres recursos alternatius, tecnologies descentralitzades i processos participatius oberts als sectors més grans de la societat. Ambdós models es comparen en termes de governança, i un altre element molt important del curs serà l’anàlisi dels conflictes territorials que es generen en l’aplicació d’aquests models de gestió. S’espera que els estudiants adquireixin un coneixement bàsic i àmpli sobre aigua i energia alternatives i sobre els seus diferents marcs de govern.